• Odbierz prezent
Grupa INC z 11,2 mln zł zysku netto w I półroczu 2020

Grupa INC, specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, osiągnęła w I półroczu 2020 r. 11,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W samym II kwartale zysk netto wyniósł 5,9 mln zł i był o 11,6 proc. lepszy niż kwartał wcześniej. To drugi najlepszy kwartał w historii spółki. Wynik EBITDA wyniósł 8,2 mln zł, a na koniec kwartału Grupa posiadała ponad 8,0 mln zł gotówki. Grupa INC realizowała, przyjętą w marcu, strategię rozwoju skoncentrowaną na realizacji projektów kapitałowych i doradczych dla spółek z tzw. nowej ekonomii. Od początku roku INC wprowadziło na NewConnect cztery spółki, do końca roku ich liczba ma się zwiększyć do około dziesięciu.

- Pierwsze półrocze, a w szczególności II kw. br. to okres hossy na rynku NewConnect. Jesteśmy świadkami napływu nowych inwestorów, wysokich obrotów, a w konsekwencji również zwiększonego zainteresowania pozyskaniem kapitału na giełdzie przez nowe spółki. Dzięki skutecznie realizowanej strategii i zdywersyfikowanej działalności Grupa INC jest tego beneficjentem, co widać po liczbie klientów i samych wynikach finansowych. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Grupa INC skutecznie wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe i kontynuuje dynamiczny rozwój. W I półroczu Dom Maklerski INC pozyskał dla swoich klientów 25,7 mln zł, jest to w dużej mierze zasługa II kwartału, w którym spółka pracowała przy ofertach na kwotę 20,4 mln zł. Dom Maklerski INC jest nadal aktywny w obszarze przeprowadzania emisji akcji. W ciągu najbliższych kilku tygodni planowane jest przeprowadzenie ofert akcji o łącznej wartości 25 mln zł. Zbliżające się oferty to m.in. Drago Entertainment, Mazurska Manufaktura Alkoholi oraz Genomtec.

Dobre wyniki Grupy INC są wynikiem, przyjętej w połowie marca, nowej strategii rozwoju. Zakłada ona osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza Polską.

- Od początku roku wprowadziliśmy na rynek NewConnect cztery spółki tj. Plantwear, SpyroSoft, GenXone i Skinwallet. Dwie ostatnie spółki to najświeżsi debiutanci, których debiuty były bardzo udane. Warto zaznaczyć, iż są to spółki portfelowe funduszu z naszej Grupy – Carpathia Capital. Nie zamierzamy zwalniać tempa i do końca 2020 r. planujemy wprowadzić na giełdę ok. 10 spółek. – dodaje Paweł Śliwiński.

***

O SPÓŁCE:

Grupa kapitałowa INC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in.:

  • INC S.A. – spółka dominująca grupy INC, która specjalizuje się w doradztwie na rynku kapitałowym, wiodący Autoryzowany Doradca rynku NewConnect, Autoryzowany Doradca rynku obligacji GPW Catalyst oraz rynku akcji AeRO prowadzonego przez BVB (Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie).
  • Dom Maklerski INC S.A. – prowadzi jako jedyny dom maklerski w Polsce platformę crowdinwestycyjną (crowdconnect.pl) oraz posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.
  • INC Private Equity ASI S.A. – fundusz typu pre-ipo fund inwestujący w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.
  • Carpathia Capital S.A. – fundusz o charakterze opportunity fund inwestujący w małe i średnie spółki w Polsce i w Rumunii, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych,
  • INC Rating Sp. z o.o. – polska agencja ratingowa zarejestrowana przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) specjalizująca się w ocenie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw

Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk