• Odbierz prezent
Grupa INC osiągnęła 5,3 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 roku

Specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów Grupa INC osiągnęła w I kwartale 2020 r. 5,3 mln zł zysku netto (4,993 mln zł przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Grupa koncentrowała się na realizacji projektów dla spółek z tzw. nowej ekonomii, a w marcu zaktualizowała strategię rozwoju. Jeszcze do końca II kwartału INC chce przeprowadzić kilka projektów pozyskania finansowania, a do końca roku wprowadzić co najmniej 10 spółek na warszawską giełdę.

Celem nowej strategii INC jest osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój. Jednym z fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo – transakcyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza Polską.

- Osiągnięty w I kwartale 2020 r. zysk netto to największy kwartalny zysk netto od wielu lat. Poprzednio podobnym wynikiem zakończyliśmy II kwartał 2011 r. Wówczas, przy kilkukrotnie wyższej niż obecna kapitalizacji, INC było zupełnie innym podmiotem, wyłącznie z licencją na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst. Dzięki zmianom, które dokonały się w Grupie na przestrzeni ostatnich trzech lat stworzyliśmy ekosystem usług wspierających małe i średnie firmy w pozyskiwaniu finansowania. Skuteczność tych działań widać w naszym rosnącym pipeline oraz wysokich wynikach finansowych. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

W minionym kwartale Grupa INC rozwijała współpracę z Tar Heel Capital Pathfinder oraz spółkami z Grupy PlayWay. W styczniu Grupa z sukcesem zakończyła emisję akcji Skinwallet o wartości 3,4 mln zł. To konsekwencja podpisanego w listopadzie 2019 r. listu intencyjnego z THC Pathfinder, dzięki któremu Grupa INC będzie podmiotem pierwszego wyboru w zakresie pozyskania finansowania lub upublicznienia spółek portfelowych funduszu. W I kwartale INC pozyskało również finansowanie dla President Studio, a w ostatnich tygodniach dla Detalion Games. Obie spółki należą do Grupy PlayWay, podobnie jak Play2Chill, Madmind Studio oraz Punch Punk Games, z którymi INC również rozpoczęła współpracę.

- Co ważne, sukces operacyjny i finansowy osiągnęliśmy pomimo niepewnej sytuacji na globalnych rynkach finansowych związanej z epidemią koronawirusa. Udowodniliśmy, że dobrze zorganizowane i atrakcyjne projekty mogą znaleźć finansowanie nawet w tak nieprzewidywalnych czasach. Pomaga nam również rosnące zainteresowanie giełdą ze strony inwestorów indywidualnych. Samo pojawienie się nowych inwestorów nie zmieni jednak sytuacji spółek, trzeba jeszcze umieć skutecznie dotrzeć do grup docelowych, co robimy z sukcesem. – dodaje Paweł Śliwiński.

Na przełomie marca i kwietnia INC skutecznie pozyskało finansowanie dla genXone o wartości 4,3 mln zł. Z kolei już w kwietniu na należącej do Grupy platformie crowdinvestingu CrowdConnect.pl miała miejsce najszybciej zakończona zbiórka crowdinvestingowa w historii. W niecałe 30 minut inwestorzy zapisali się na akcje za ponad 350 tys. zł. Wartość całej oferty publicznej wyniosła 1,4 mln zł.

- Od początku roku jesteśmy świadkami dużej hossy na tzw. małej giełdzie. W kwietniu obroty na NewConnect były wyższe niż na sWIG80, a wartość obrotu od początku roku przewyższa już roczne obroty obserwowane na przestrzeni ostatniej dekady. To długo oczekiwana przez nas sytuacja, gdyż marginalizowany w ostatnich latach rynek wraca do łask. Ożywienie w szczególności widać wśród spółek tzw. nowej ekonomii, czyli spółek technologicznych, gamingowych, biotechnologicznych czy fotowoltaicznych. – mówi Paweł Śliwiński.

Na rynku NewConnect inwestorzy w kwietniu wypracowali 1,09 mld zł obrotu. Oznacza to wzrost o 1176 proc. r/r. W pierwszych czterech miesiącach 2020 r. wartość obrotu to prawie 2,5 mld zł, co jest wyższą wartością niż roczne obroty na tym rynku na przestrzeni ostatniej dekady.

O SPÓŁCE:

Grupa kapitałowa INC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in.:

  • INC S.A. – spółka dominująca grupy INC, która specjalizuje się w doradztwie na rynku kapitałowym, wiodący Autoryzowany Doradca rynku NewConnect, Autoryzowany Doradca rynku obligacji GPW Catalyst oraz rynku akcji AeRO prowadzonego przez BVB, czyli Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie.
  • Dom Maklerski INC S.A. – prowadzący jako jedyny dom maklerski w Polsce platformę crowdinwestycyjną (crowdconnect.pl) oraz posiadający licencję na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
  • INC Private Equity ASI S.A. – fundusz typu pre-ipo fund, inwestujący w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych,
  • Carpathia Capital S.A. – fundusz o charakterze opportunity fund, inwestujący w małe i średnie spółki w Polsce i w Rumunii, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych,
  • INC Rating Sp. z o.o. – polska agencja ratingowa zarejestrowana przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), specjalizująca się w ocenie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.

Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk