• Odbierz prezent
Grupa CIECH pozyskała długoterminowe finansowanie na dalszy rozwój działalności

Spółki Grupy CIECH zawarły umowę kredytową z konsorcjum banków na pozyskanie atrakcyjnego finansowania o łącznej wartości ponad 2 mld zł, umożliwiającego wydłużenie zapadalności obecnej struktury zadłużenia. Pozyskanie finansowania na okres pięciu lat pozwoli na dalszy rozwój działalności operacyjnej Grupy w horyzoncie wykraczającym poza obecnie realizowaną strategię, obejmującą lata 2019-2021. Pomimo wymagających warunków rynkowych, Grupa pozyskała korzystne warunki finansowania pod względem długości okresu kredytowania, kosztów finansowania, okresu karencji w spłacie oraz elastyczności w zakresie wypłat dywidend i kształtowania struktury finansowania.

Struktura finansowania obejmuje pozyskanie amortyzowanego kredytu terminowego (560 mln zł), kredytu terminowego bez amortyzacji (1.305 mln zł) oraz kredytu rewolwingowego o wartości 250 mln zł. Umowa podpisana z konsorcjum wiodących instytucji finansowych w Polsce przewiduje bardzo konkurencyjne warunki, zarówno pod względem parametrów finansowych, mechanizmu spłaty (m.in. ponad 2-letni okres karencji) oraz pozostałych postanowień umownych.

Nowa umowa wydłuża termin zapadalności kredytów pozyskanych w latach 2015-2019. Dzięki temu struktura zadłużenia będzie bardziej dopasowana do działalności Grupy, a biorąc pod uwagę wynegocjowane warunki, możliwe jest także ograniczenie kosztów związanych z obsługą zadłużenia.

- Podpisana umowa kredytowa oznacza nie tylko atrakcyjne dla Grupy parametry finansowe, ale także porządkuje i wydłuża termin zapadalności finansowania dłużnego, dostępnego dla największych spółek Grupy. To z kolei pozwoli na dynamiczną realizację ambitnego planu rozwoju naszej działalności biznesowej, poprzez łatwy i pewny dostęp do środków przeznaczonych na inwestycje - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

- Należy podkreślić, że negocjacje były prowadzone w trudnych warunkach pandemii. Pomimo tego, udało się zoptymalizować strukturę zadłużenia oraz zapewnić możliwości zabezpieczenia stóp procentowych na atrakcyjnych poziomach, co przyczyni się docelowo do obniżenia kosztów obsługi długu w kolejnych latach. Nowe finansowanie oznacza także zachowanie komfortowego buforu w dopuszczalnym poziomie wysokości zadłużenia Grupy CIECH, określonego w postaci tzw. kowenantu, jako wskaźnik długu netto do EBITDA - na poziomie maksymalnie 4,0. Umowa zawiera korzystne dla Grupy postanowienia dotyczące m.in. możliwości wypłaty dywidendy oraz zaciągania dodatkowego zadłużenia – w tym także zadłużenia podporządkowanego - w ramach dozwolonego wskaźnika długu netto do EBITDA – dodaje Jarosław Romanowski, Członek Zarządu CIECH S.A., odpowiedzialny za finanse Grupy.

Umowa została podpisana pomiędzy CIECH S.A i jej spółkami zależnymi (CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Salz Deutschland GmbH), a bankami: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Intesa Sanpaolo S.P.A. S.A. Oddział w Polsce.

Zgodę na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego, stanowiących warunki zawartej umowy kredytowej, wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk