• Odbierz prezent
Grupa Azoty

8 kwietnia Grupa Azoty przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Były one znacznie wyższe niż rok wcześniej. Grupa osiągnęła najwyższe przychody w swej historii, a także wielokrotnie większy zysk  netto niż przed rokiem.

 

8 kwietnia przed sesją na GPW Grupa Azoty opublikowała wyniki finansowe za 2019 r.

W 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 11,3 mld zł wobec 10 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 13%. W liście do akcjonariuszy poinformowano, że był to rekordowy poziom przychodów w historii istnienia Grupy.

Zysk operacyjny wyniósł 612,8 mln zł wobec 81,1 mln zł przed rokiem. Zysk EBITDA wyniósł 1,4 mld zł wobec 764,4 mln zł zysku w poprzednim roku. W 2019 r. Grupa Azoty wypracowała zysk netto w wysokości 407,7 mln zł wobec 7,8 mln zł rok wcześniej. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 372,9 mln zł wobec 9,9 mln zł zysku w 2018 r.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że sytuacji finansowej segmentu nawozów i całej Grupy sprzyjały niskie ceny surowców, w szczególności gazu ziemnego. Do wzrostu wyników przyczyniło się w dużym stopniu objęcie konsolidacją wyników nabytej w 2018 r. spółki Compo Expert, produkującej i sprzedającej nawozy w prawie 100 krajach światach.

Również przed sesją swe wyniki za 2019 r. przedstawiły należące do grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy i Zakłady Chemiczne Police.

W 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy Puławy wyniosły 3,6 mld zł, co było zbliżonym wynikiem do poprzedniego roku. Grupa Puławy wypracowała zysk netto w wysokości 301 mln zł wobec 55,3 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 302,6 mln zł wobec 57,3 mln zł przed rokiem.

Skonsolidowane przychody Grupy Police wyniosły 2,43 mld zł wobec 2,42 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 43,5 mln zł wobec straty wynoszącej 33,6 mln zł w poprzednim roku.

W pierwszych godzinach środowej sesji na GPW akcje Grupy Azoty zyskują 1,2%.

Notowania: Grupa Azoty SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ATT/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk