• Odbierz prezent
GRUPA AZOTY SA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok. (2021-03-27 19:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-27
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020. Raporty te zostaną przekazane w dniu 15 kwietnia 2021 roku; poprzedni termin to 31 marca 2021 roku.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zmianie uległ także termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, które zostanie przekazane w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku - 13 maja 2021 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku – 9 listopada 2021 roku
2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 9 września 2021 roku
3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 15 kwietnia 2021 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 15 kwietnia 2021 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2020 zostanie przekazane w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-27Tomasz HincPrezes Zarządu
2021-03-27Tomasz HryniewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk