• Odbierz prezent
GRUPA AZOTY SA: Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu z ubiegania się o wybór na stanowisko w następnej kadencji (2021-03-29 20:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu z ubiegania się o wybór na stanowisko w następnej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Grupy Azoty S.A., w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu prowadzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, w dniu 29 marca 2021 roku powziął informację, iż Pan Witold Szczypiński nie będzie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję Zarządu Spółki.

Wobec powyższego Pan Witold Szczypiński pozostanie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Spółki do czasu wygaśnięcia jego mandatu w ramach trwającej, bieżącej wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

Podstawa prawna § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Tomasz HincPrezes Zarządu
2021-03-29Tomasz HryniewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk