• Odbierz prezent
Grupa Auto Partner: przychody i zysk netto mocno w górę. Eksport rośnie o blisko 50%
fot. pexels.com

Grupa Auto Partner S.A., jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w I kwartale 2022 roku po raz kolejny pokazała dwucyfrową dynamikę wzrostów. Przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach roku osiągnęły poziom 639,6 mln zł, co oznacza wzrost o 34,5% rok do roku. Z kolei przy 33-proc. wzroście zysk netto Grupy wyniósł ponad 50,3 mln zł.

Szczególnie imponująca jest osiągnięta dynamika wzrostu, którą Grupa Auto Partner wypracowała w eksporcie (+49,8% r/r), dzięki uzyskanym przychodom przekraczającym 320 mln zł.

Po bardzo dobrych wynikach w 2021 r., w I kwartale br. Auto Partner nie tylko się nie zatrzymuje, lecz po raz kolejny wrzuca wyższy bieg. Popyt na części samochodowe nadal jest bardzo duży, a nasza Grupa, dzięki skutecznej strategii działania, doskonale wykorzystuje obecną sytuację. Nasze świetne wyniki finansowe są też kolejnym dowodem na to, jak silną obecnie markę ma Auto Partner i jak dużym zaufaniem obdarzają nas przedstawiciele branży motoryzacyjnej. Naszym sukcesem chcemy się dzielić z Akcjonariuszami, dlatego w bieżącym roku zostanie wypłacona dywidenda z zysku za 2021 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 19,6 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Analizując nasze wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. warto zwrócić uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze, rentowność marży brutto ze sprzedaży nadal utrzymuje pozytywny trend z poprzednich kwartałów. Co więcej, w I kwartale br. osiągnęła ona znacznie wyższy poziom w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – wzrost do 29,6% z 27,6%. Po drugie, za wzrost Grupy istotnie odpowiadała także nasza sprzedaż zagraniczna, która urosła blisko 50% rok do roku. Po raz pierwszy w historii nasza sprzedaż zagraniczna była nieznacznie większa niż sprzedaż krajowa. Dynamika sprzedaży w Polsce także była wysoka i wyniosła 21,9% dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach. Grupa utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na poziomie 1,1.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE PO I KWARTALE 2022 ROKU

w tys. zł

1Q 2022

1Q 2021

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

639 571

475 689

+34,5%

Sprzedaż w Polsce

318 967

261 707

+21,9%

Sprzedaż zagraniczna

320 604

213 982

+49,8%

Zysk brutto ze sprzedaży

189 170

131 425

+43,9%

Rentowność brutto na sprzedaży

29,58%

27,63%

+1,95 p.p.

EBITDA

73 988

54 705

+35,2%

Rentowność EBITDA

11,57%

11,50%

+0,7 p.p.

EBIT

66 600

48 563

+37,1%

Rentowność EBIT

10,41%

10,21%

+0,2 p.p.

Zysk netto

50 344

37 755

+33,3%

Rentowność netto

7,87%

7,94%

-0,1 p.p.

Pandemia i wojna bez wpływu na działalność

Coraz mniejsze ryzyko dla działalności Grupy stanowi pandemia koronawirusa. W pierwszych trzech miesiącach roku nie zidentyfikowaliśmy istotnych utrudnień spowodowanych koronawirusem w prowadzeniu działalności gospodarczej, ani bezpośredniego wpływu pandemii na nasze wyniki finansowe. Drugim ważnym dla Akcjonariuszy czynnikiem jest styuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie. W tym aspekcie także nie dostrzegamy wpływu tej sytuacji na prowadzoną działalność biznesową. Auto Partner i spółki zależne posiadają znikomą ekspozycję na rynek ukraiński i obejmuje ona poniżej 0,5% aktualnie generowanych obrotów miesięcznych. Jednocześnie jako Grupa, jak i indywidualnie pracownicy Auto Partner, staramy się wspierać Obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, jak i szukają bezpiecznego schronienia w Polsce – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 110 oddziałów oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi ponad 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk