• Odbierz prezent
GRODNO S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 (2021-03-24 20:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
GRODNO S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grodno S.A. informuje o dokonanej korekcie skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 (Raport Okresowy). Korekta polegała na:
1) uzupełnieniu w Sprawozdaniu Finansowym „skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów” oraz „sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów” o dane finansowe za bieżący kwartał danego roku obrotowego i za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego;
2) uzupełnieniu Sprawozdania Zarządu w punkcie 1.3. „Analiza wskaźnikowa” o uzasadnienie dotyczące stosowania Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM).
Emitent przekaże skorygowany Raport Okresowy odrębnym komunikatem.
Szczegółowa podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRODNO S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-126Michałów-Grabina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa14
(ulica)(numer)
+48 22 772 45 15 w. 400+48 22 772 46 26
(telefon)(fax)
ri@grodno.plwww.grodno.pl
(e-mail)(www)
536-10-97-644012144675
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Andrzej JurczakPrezes ZarząduAndrzej Jurczak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk