• Odbierz prezent
GROCLIN: Sprzedaż udziałów i wierzytelności w spółkach zależnych Emitenta (2021-02-26 19:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Sprzedaż udziałów i wierzytelności w spółkach zależnych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że po zakończonych negocjacjach, w dniu 25 lutego 2021 r. dokonał zbycia 100 % udziałów posiadanych w spółkach mających swoją siedzibę na Ukrainie tj. GROCLIN-KARPATY Spółka z o.o. oraz GROCLIN-DOLINA Spółka z o.o. Jednocześnie transakcja sprzedaży udziałów w spółce GROCLIN-KARPATY Spółka z o.o. została powiązana ze zbyciem wierzytelności, które Emitent posiadał w stosunku do GROCLIN-KARPATY Spółka z o.o.
Całkowita wartość transakcji wyniosła 5.700.000,00 zł.
Z uwagi na sytuację rynkową spowodowaną pandemią, Emitent od szeregu miesięcy poszukiwał inwestora zainteresowanego nabyciem aktywów zlokalizowanych w Użgorodzie. Niestety, sytuacja jaka panuje na rynku motoryzacyjnym oraz specyfika działalności na Ukrainie powodowały, że prowadzone negocjacje nie kończyły się sukcesem. Zbycie udziałów w spółkach ukraińskich spowodowane było koniecznością dostosowania rozmiarów prowadzonej działalności do wykorzystywanego na ten cel mienia. Z uwagi na spadające zamówienia z sektora motoryzacyjnego, produkcja w pomieszczeniach produkcyjnych spółki GROCLIN-KARPATY Spółka z o.o. była nierentowna. W kwestii spółki GROCLIN-DOLINA Spółka z o.o. Emitent wyjaśnia, że Spółka ta dysponuje rozpoczętą wiele lat temu i niezakończoną inwestycją w hale produkcyjne. Podejmowane przez szereg lat działania nie pozwoliły na żadne sensowne zagospodarowanie tych aktywów, a jednocześnie każdego roku Emitent pośrednio (poprzez dostarczanie finansowania) ponosił koszty związane z ochroną tego mienia oraz jego zabezpieczeniem. Stąd decyzja o sprzedaży aktywów ukraińskich była koniecznością.
W dalszej kolejności Zarząd Emitenta planuje podjęcie decyzji odnośnie dalszych kierunków działalności Spółki oraz przedstawienie tej propozycji akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu. Znaczące spadki zamówień ze strony koncernów motoryzacyjnych spowodowane pandemią oraz brak możliwości zaplanowania działalności na kolejne chociażby półroczne okresy, spowodował konieczność wycofania się z działalności w sektorze motoryzacyjnym. Emitent z uwagi na posiadane kompetencje, poszukuje alternatywnych rozwiązań, szczególnie w sektorze produkcji mebli tapicerowanych.
Niezależnie od tego Zarząd Emitenta zaangażował Spółkę we współpracę w projekcie elektromobilności pod marką GROCLIN oraz eGROCLIN. Mając na uwadze posiadane przez Emitenta zasoby finansowe, całość projektu jest obecnie prowadzona poza strukturami kapitałowymi Emitenta. W niedalekiej perspektywie możliwa będzie ocena potencjału rynkowego tego projektu, a następnie jego wycena oraz ustalenie warunków, na jakich projekt ten może zostać włączony w struktury GROCLIN S.A. w celu kontynuowania działalności Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GROCLIN SA(pełna nazwa emitenta)GROCLIN
Motoryzacyjny (mot)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)64 - 200
Karpicko, Wolsztyn(kod pocztowy)
(miejscowość)Jeziorna
3(ulica)
(numer)61 62 87 100
61 62 87 101(telefon)

(fax)office@groclin.com
www.groclin.com(e-mail)

(www)923-002-60-02
970679408(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26André GerstnerPrezes ZarząduAndré Gerstner

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk