• Odbierz prezent
GRM: Terminy publikacji raportów okresowych GREMPCO S.A. w 2023 roku (2023-01-29 13:59)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 13 lutego 2023 roku,
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 roku – 12 maja 2023 roku,
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 roku – 11 sierpnia 2023 roku,
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 roku – 13 listopada 2023 roku,

oraz

– raport okresowy roczny za 2022 rok – 31 maja 2023 roku.

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2023 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-01-29 13:59:26Roman JędrzejewskiPrezes Zarzadu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk