• Odbierz prezent
GRE: Korekta raportu EBI 6/2021 – Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za II kwartał 2020 roku (2021-10-20 11:09)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki MVA Green Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2020 r. Emitent informuje, iż korekta raportu wynika z błędu technicznego przy sporządzaniu bilansu.
Korekcie podlegają następujące dane dotyczące pasywów Emitenta na dzień 30.06.2020:
Zysk (strata) z lat ubiegłych:
Było: -3 612 700,48
Jest: -3 651 156,34
Zysk (strata) netto:
Było: -35 536,97
Jest: 10 131,89
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
Było: 751 045,55
Jest: 743 832,55
Zobowiązania krótkoterminowe:
Było: 751 045,55
Jest: 743 832,55
Wobec pozostałych jednostek:
Było: 751 045,55
Jest: 743 832,55
Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
Było: 111 955,58
Jest: 104 742,58
-do 12 miesięcy:
Było: 111 955,58
Jest: 104 742,58
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-20 11:09:58Andrzej Maciaszekprokurent

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk