• Odbierz prezent
GPW Sunex Cube.ITG

7 maja GPW zawiesiła na wniosek KNF obrót akcjami kolejnych spółek. Spółki nie dopełniły obowiązków informacyjnych wobec inwestorów.

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami dwóch spółek od 7 maja. Spółkami tymi są Sunex i Cube.ITG notowane na rynku głównym GPW. Zgodnie z poleceniem KNF, Giełda Papierów Wartościowych w dniu 7 maja zawiesiła obrót akcjami spółek.

Według informacji KNF, powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez spółki do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa. W komunikacie KNF dodano, że zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. Komisja podkreśliła, że raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

 

Spółka Cube.ITG dostarcza rozwiązań informatycznych dla firm z różnych branż: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, energetyka. Realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury IT. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

Sunex jest producentem rozwiązań w zakresie energetyki solarnej. Firma powstała w 2002 roku. Ponad połowę swych produktów sprzedaje za granicą.

Czytaj także: GPW na wniosek KNF zawiesza obrót T-Bull, KB Dom i Invista

Giełda Papierów Wartościowych w poniedziałek 6 maja poinformowała o zawieszeniu obrotu trzech spółek notowanych na głównym parkiecie, jakimi są T-Bull, Korporacja Budowlana Dom oraz Invista. Do zawieszenia doszło na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego z powodu niedopełnienia obowiązków informacyjnyc.. Czytaj
GPW na wniosek KNF zawiesza obrót T-Bull, KB Dom i Invista

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk