• Odbierz prezent
GPW zawiesza obrót akcjami Devoran S.A. na wniosek KNF
Z artykułu dowiesz się:

- O zawieszeniu obrotu akcjami Devoran S.A.

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano komunikat zgodnie, z którym z upoważnienia KNF skierowano do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Devoran S.A.

Jako powód wskazano okoliczności wskazujące na możliwość dokonywania obrotu akcjami Spółki z naruszeniem interesów inwestorów.

"Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmuje czynności sprawdzające mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie możliwości nie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Po zakończeniu prac w tym zakresie zostanie wydany stosowny komunikat, a wznowienie obrotu akcjami spółki DEVORAN S.A.  nastąpi po przekazaniu tego komunikatu do publicznej wiadomości" - podano w komunikacie.

Zarząd Giełdy postanowił podjąć uchwałę 1088/2017, na mocy której zawiesił obrót akcjami Devoran S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Niecały kwadrans przed południem, kurs akcji Spółki zyskiwał 9,43%.

Devoran S.A. jest spółką rozwijającą działalność związaną z obrotem nieruchomościami komercyjnymi. Jej akcje są notowane na rynku NewConnect.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk