• Odbierz prezent
Zawieszenie IDEON S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę 1155/2017, w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki IDEON S.A. na Głównym Rynku GPW, postanawiając zawiesić obrót akcjami Spółki, począwszy od dnia 2 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie.

Na zawieszenie akcji Spółki miał wpływ fakt, że akcje spółki zostały „(…)po raz piętnasty z rzędu do segmentu LISTA ALERTÓW oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości(…)”.

W okresie zawieszenia, zlecenia maklerskie na akcje spółki nie będą przyjmowane.

„Sprawa zawieszenia ma związek z brakiem zakończenia procedury upadłościowej prowadzonej wobec Spółki emitenta przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy i brak możliwości dokonania reversplitu akcji Spółki” - poinformowała zawieszona Spółka w raporcie bieżącym 19/2017.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk