• Sklep
  • Odbierz prezent
GPW z zyskiem 24,5 mln zł. Nie spodziewano się takich wyników spółki!

29 kwietnia w godzinach wieczornych spółka GPW opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r.  Różniły się one od oczekiwań analityków. Interesująco wygląda też sytuacja dotycząca debiutów spółek na GPW.

 

W 1 kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 84,16 mln zł wobec 85,94 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Stanowi to spadek o 2,1%. Przychody z segmentu rynku finansowego wyniosły 49,49 mln zł wobec 49,57 mln zł w 2018 r. Przychody z rynku towarowego wyniosły 34,55 mln zł wobec 36,21 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 29,38 mln zł wobec 36,16 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 38,6 mln zł wobec 44 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2018 r. Zysk netto wyniósł 24,45 mln zł wobec 29,91 mln zł w 1 kwartale 2018 r. Stanowi to spadek o 18,3%.

W raporcie poinformowano, że spadek przychodów ze sprzedaży był konsekwencją spadku przychodów z segmentu rynku finansowego oraz spadku przychodu w segmencie towarowym. Spadek zysku operacyjnego był wynikiem niższych przychodów ze sprzedaży oraz wyższych kosztów operacyjnych. Złożyły się na nie wzrost kosztów amortyzacji, wzrost kosztów osobowych, wzrost kosztów podatków i opłat. W wyniku za 1 kwartał została uwzględniona opłata roczna za nadzór KNF, która w tym roku wyniosła 12,9 mln zł w porównaniu z 9 mln w 2018 r.

Przychody GPW były wyższe o 2,5% od konsensusu analityków. Wynik EBITDA i zysk operacyjny były wyższe od oczekiwań analityków o ponad 5%. Zysk netto okazał się wyższy od 6,2% od konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 23 mln zł.

 

Debiuty spółek na GPW w 1 kwartale 2019 r.

Interesująco wyglądają dane dotyczące debiutów spółek na GPW. W 1 kwartale 2019 r. miały miejsce dwa takie debiuty, z czego obie spółki przeniosły się z NewConnect na rynek główny GPW. Dla porównania w 1 kwartale 2018 r. również debiutowały 2 spółki, z czego jedna była nowa, a druga przeniosła się z NewConnect. W drugim kwartale 2018 r. debiut miały trzy nowe spółki, w trzecim kwartale dwie, z czego jedna przeniosła się z NewConnect. Najsłabiej wypadł czwarty kwartał 2018 r., kiedy nie miał miejsca żaden debiut na GPW. Natomiast na rynku NewConnect sytuacja pod tym względem wygląda lepiej. W 1 kwartale 2109 r. na tym rynku miały miejsce trzy debiuty. Dla porównania w analogicznym kwartale 2018 r. na NewConnect debiutowała tylko jedna spółka.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk