• Odbierz prezent
GPW z wynikami za 1 półrocze 2019 r. Zysk netto wyższy od oczekiwań

31 lipca w godzinach wieczornych GPW przedstawiła swe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Wzrosły przychody z rynku towarowego. Wyniki za drugi kwartał okazały się wyższe od oczekiwań analityków.

 

W I półroczu 2019 r. przychody GPW wyniosły 173,3 mln zł wobec 172,58 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody z rynku finansowego wyniosły 94,93 mln zł wobec 96,64 mln zł rok wcześniej. Przychody z rynku towarowego wyniosły 77,88 mln zł wobec 75,45 mln zł rok wcześniej.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 77,55 mln zł wobec 82,36 mln zł w porównywalnym okresie zeszłego roku. W I półroczu 2019 r. zysk netto wyniósł 67 mln zł wobec 108,94 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 96,15 mln zł wobec 98,28 mln zł rok wcześniej.

W sprawozdaniu poinformowano, że w I półroczu 2019 r. wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał przede wszystkim z wyższych o 3,4% przychodów w segmencie rynku towarowego. Przychody z rynku finansowego były niższe o 1,8% w stosunku do przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Największy spadek na rynku finansowym dotyczył przychodów z rynku akcji. Spadły one o 5,8%. W tym okresie nastąpił także spadek przychodów z obsługi emitentów o 12,1%. Wzrosły natomiast przychody ze sprzedaży informacji o 10,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zysk netto w I półroczu był niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku o 38,5%. W sprawozdaniu poinformowano, że spadek zysku netto jest rezultatem niższego wyniku operacyjnego o 4,8 mln zł oraz niższych przychodów finansowych, które w porównywalnym okresie 2018 r. wyniosły 50,1 mln zł, a w bieżącym roku 4,5 mln zł. Dodano, że znacznie wyższe przychody finansowe uzyskane w 2018 r. wynikały ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis. Wówczas pozyskano 45,5 mln zł zysku ze sprzedaży.

W II kwartale 2019 r. przychody wyniosły 89,1 mln zł i były wyższe o 2,9% rok do roku, co było zgodne z konsensusem analityków. Zysk operacyjny wyniósł 48,2 mln zł i był wyższy od oczekiwań analityków o 5,5%. Wynik EBITDA wyniósł 57,6 mln zł i był wyższy od konsensusu analityków o 4,9%. W II kwartale GPW osiągnęła zysk netto w wysokości 42,55 mln zł. Był on wyższy o 6,6% od konsensusu analityków.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk