• Odbierz prezent
GPW z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r. Wyższe przychody, wyższy zysk

14 maja Giełda Papierów Wartościowych przedstawiła swe wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one wyższe niż przed rokiem.

 

14 maja w godzinach wieczornych GPW opublikowała swe wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 97 mln zł wobec 84,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 15% rok roku. Uzyskane przychody okazały się wyższe o 4,3% od konsensusu analityków na poziomie 93 mln zł. Przychody z rynku finansowego wyniosły 58,7 mln zł wobec 49,5 mln zł przed rokiem. Przychody z rynku towarowego wyniosły 38,1 mln zł wobec 34,5 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 50 mln zł i był wyższy o 30% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik ten okazał się wyższy o 10% od szacunków analityków, którzy spodziewali się EBITDA na poziomie 45,6 mln zł. W I kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 29,3 mln zł wobec 24,5 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 20% rok do roku. Analitycy oczekiwali zysku netto na poziomie 30 mln zł.

Wśród przychodów z rynku finansowego najbardziej wzrosły przychody z rynku akcji o 7,8% rok do roku. Wzrost przychodów z rynku instrumentów pochodnych wyniósł 1,8 mln zł. Przychody z rynku instrumentów dłużnych wzrosły o 9,4%. Natomiast przychody z tytułu innych opłat od uczestników rynku spadły o 25,4%.

Wzrost przychodów z rynku towarowego w największym stopniu wynika z wyższych przychodów z obrotu energią elektryczną w transakcjach terminowych (o 1,7 mln zł, co stanowi wzrost o 72,4%), wyższych przychodów z rynku gazu (o 1 mln zł, a więc o 41,3%) oraz z tytułu rozliczenia transakcji (o 2,2 mln zł, a więc o 20,3%).


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk