• Odbierz prezent
GPW wypłaci dywidendę za 2019 r. w sierpniu

GPW planuje walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym zostanie ostatecznie podjęta decyzja o wypłacie dywidendy.

 

W dniu dzisiejszym poinformowano o planowanym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy GPW na dzień 22 czerwca. Według projektu, akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu kwoty 100,73 mln zł na dywidendę i 14,39 mln zł na kapitał rezerwowy z zysku za 2019 r. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,40 zł. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 28 lipca, a dzień wypłaty na 11 sierpnia 2020 r. Tak więc ostatni dzień, w którym należy kupić akcje, aby otrzymać prawo do dywidendy to 24 lipca.

Dodano, że proponowana przez zarząd Giełdy wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową spółki, zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% skonsolidowanego zysku netto grupy za dany rok obrotowy, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku wypłacono 3,18 zł dywidendy na akcję.

Na koniec wtorkowej sesji akcje GPW kosztowały 39,20 zł. Przy tym kursie odniesienia stopa dywidendy wyniosłaby 6,1%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk