• Odbierz prezent
GPW: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 marca 2021 (2021-03-16 16:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 marca 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 16 marca 2021 roku.

Jednocześnie GPW przekazuje w załączeniu treść uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 16 marca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
2021-03-16_Uchwały po NWZ podjęte.pdfTreść uchwał podjętych NWZ
2021-03-16_Uchwała po NWZ niepodjęta.pdfTreść uchwały niepodjętej NWZ
2021-03-16_Uchwały po NWZ podjęte_EN.pdfContent of the reolutions EGM
2021-03-16_Uchwała po NWZ niepodjęta_EN.pdfContent of the resolution that was not taken EGM
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No 3/2021

Date: 16 March 2021

Topic: Content of resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 16 March 2021
Legal basis of the report: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic information

Content:
The Warsaw Stock Exchange (“GPW”) presents in an enclosure hereto the content of resolutions adopted by the GPW Extraordinary General Meeting on 16 March 2021.
At the same time, GPW presents the resolution that was put to the vote and was not taken by the GPW Extraordinary General Meeting on 16 March 2021.

Legal basis: § 19.1 (6) and (8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
gpw@gpw.plwww.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Piotr BorowskiCzłonek Zarządu
2021-03-16Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk