• Odbierz prezent
GPW NewConnect Giełda Papierów Wartościowych

Ostatnie statystyki dotyczące warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odzwierciedlają zainteresowanie tym rynkiem poszczególnych grup inwestorów. Szczególnie interesujące są dane dotyczące inwestorów indywidualnych.

 

Inwestorzy indywidualni

Portal StockWatch opublikował ostatnie statystyki dotyczące inwestorów na GPW. Okazuje się, że coraz bardziej ubywa Giełdzie Papierów Wartościowych inwestorów indywidualnych. W I połowie 2018 r. udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym GPW spadł o 4% rok do roku. Stanowi to również spadek w stosunku do poprzedniego półrocza o 2%. Obecnie udział ten wynosi tylko 12%.

Na rynku NewConnect statystyki wyglądają dużo lepiej. Mimo, że jest to rynek bardziej ryzykowny i mniej płynny, to jednak inwestorzy indywidualni stanowią tam liczniejszą grupę. Generują oni 80% obrotów na „małym parkiecie”, co stanowi nawet wzrost o 3% rok do roku.

 

Kto ma się lepiej?

Największy udział w obrotach na rynku głównym GPW w I połowie 2018 r. stanowili inwestorzy zagraniczni, co pokrywa się ze statystykami z ubiegłych lat. W tym okresie odpowiadali oni za 56% obrotu akcjami na głównym parkiecie. Udział tej grupy inwestorów był wyższy o 4% rok do roku.

Udział polskich inwestorów instytucjonalnych wyniósł 32%, co stanowi wzrost o 2% rok do roku. Wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych dominowały TFI (udział 31%), podmioty świadczące usługi animatorów (29%), OFE (14%) i członkowie giełdy działający na własny rachunek (14%).

 

Rynek instrumentów pochodnych

Warto wspomnieć, że udział inwestorów indywidualnych na rynku instrumentów pochodnych spadł o 5% rok do roku. Ich udział w tym rynku wynosi obecnie 47%, co jest i tak uważane za całkiem dobry wynik.

Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w wolumenie obrotu na rynku kontraktów terminowych stanowił w badanym okresie 37%, a instytucje zagraniczne odpowiadały za 16% obrotu. Udział inwestorów zagranicznych w rynku opcji wyniósł 25%, a krajowych 30%.

Na rynku instrumentów strukturyzowanych inwestorzy indywidualni stanowili połowę klientów, a drugą połowę inwestorzy zagraniczni.

 

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk