• Odbierz prezent
GPW - sprawdź co Cię czeka

PONIEDZIAŁEK, 26 LISTOPADA

09:00 - MCI - Transmisja w sieci

konferencja wynikowa MCI Capital i Private Equity Managers. http://infostrefa.tv/mci/

 

10:00 - ALIOR - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmiany statutu, wyrażenia zgody na rozporządzanie i nabywanie przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w związku z działalnością operacyjną Banku

 

10:00 - BRASTER - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie emisji akcji serii K, powołania nowego członka RN, wynagrodzenia dla członka RN

 

10:00 - MORIZON - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych, zmiany statutu spółki

 

- BERLING - Wezwanie

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcję spółki Berling SA w ogłoszonym wezwaniu po cenie 3,90 PLN za akcję. (cena po zmianie z 3,70)

 

- MBANK - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 4.516 akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.

 

- PGNIG - Dzień dywidendy

0,07 PLN na akcję - zaliczka za 2018 r.

 

 

WTOREK, 27 LISTOPADA

 

11:00 - PULAWY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

cd WZA z 6.11..2018

 

12:00 - RAINBOW - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami "Bee & Free" Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.

 

12:00 - SYGNITY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

cd. NWZA z 9.11.2018

 

- POLMED - Wykluczenie akcji z obrotu

Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki POLMED S.A.

 

- SANPL - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 2.754.824 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A.

 

 

 

ŚRODA, 28 LISTOPADA

 

10:00 - DINOPL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie połączenia ze spółką zależną Pol – Food Polska sp. z o.o.

 

11:00 - TARCZYNSKI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie połączenia spółki Tarczyński spółka akcyjna ze spółką Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

12:00 - CPGROUP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmiany uchwały nr 5 NWZA z 28 lipca 2011 r.

 

 

CZWARTEK, 29 LISTOPADA

 

11:00 - QUMAK - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W przedmiocie dalszego istnienia spółki, wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłego członka zarządu

 

 

PIĄTEK, 30 LISTOPADA

 

09:00 - TRAKCJA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zgody na zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego

 

10:00 - BENEFIT - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie połączenia ze spółką Fit Invest sp. z o.o.

 

11:00 - CEZ - Zwyczajne walne zgromadzenie

 

11:00 - KREZUS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmian w radzie nadzorczej

 

11:00 - PBSFINANSE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmiany składu rady nadzorczej

 

 


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk