• Odbierz prezent
GPW rozszerza Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego o kolejne spółki
  • Do obecnych 39 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego organizowanego przez GPW dołączy kolejnych 12 spółek
  • Nowe spółki zostały wyłonione przez analityków 12 Członków Giełdy, którzy przygotowują raporty analityczne w ramach obecnie działającego Programu
  • Pierwsze raporty inicjujące dla wyłonionych spółek będą opublikowane w ciągu najbliższych 60 dni

W czwartek, 2 lipca br. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zatwierdził dopuszczenie kolejnych 12 spółek do Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego (PWPA), edycji uzupełniającej Programu, który wystartował w czerwcu 2019 r. Pomysł uruchomienia PWPA był szeroko konsultowany z instytucjami rynku, a jego etap pilotażowy został zaplanowany na 2 lata. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. W ramach rozszerzenia PWPA każdy z 12 Członków Giełdy (domów maklerskich), biorących udział w Programie, wytypował jedną dodatkową spółkę do pokrycia.

Regulacyjne rozdzielenie opłaty za raporty analityczne od opłaty za realizację transakcji giełdowych (tzw. unbundling) spowodował spadek liczby i ograniczył dostępność sporządzanych raportów analitycznych na temat małych i średnich spółek. Decyzję o rozszerzeniu programu podjęliśmy w związku z dynamicznym wzrostem rachunków maklerskich od początku roku, a zasady kwalifikacji kolejnych spółek wypracowaliśmy wspólnie z domami maklerskimi. 12 nowych emitentów objętych Programem reprezentuje bardzo różne branże – wśród nich są producenci gier, producenci budowlani, firmy z branży marketingu sensorycznego czy recyklingu –  co znacząco podnosi atrakcyjność raportów publikowanych w ramach Programu zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych – zaznacza Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

W odróżnieniu od pierwotnej wersji PWPA, wyłaniając emitentów do rozszerzonej edycji, analitycy nie musieli ograniczać się do spółek wchodzących tylko w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. W edycji uzupełniającej, zgodnie z regulaminem, może to być każda spółka notowana na Głównym Rynku GPW, za wyjątkiem WIG20. Jedynym warunkiem był brak wydanej rekomendacji giełdowej dla danej spółki w ciągu ostatniego roku.

Spółki zaklasyfikowane do uzupełniającej edycji PWPA oraz Członkowie Giełdy, których analitycy będą przygotowywać analizy na ich temat:

Lp

Członek Giełdy

Spółka

1

DM PKO BP

MLP Group S.A.

2

Erste Securities

IMS S.A.

3

DM Banku BPS

Prochem S.A.

4

Noble Securities

Krynicki Recykling S.A.

5

DM BDM

Artifex Mundi S.A.

6

Millenium DM

Korporacja KGL S.A.

7

DM BOŚ

Votum S.A.

8

Ipopema Securities

Mirbud S.A.

9

Santander Bank Polska

Kino Polska TV S.A.

10

mBank

Sygnity S.A.

11

Trigon DM

Boombit S.A.

12

Bank Pekao S.A.

Protektor S.A.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk