• Odbierz prezent
GPW analiza

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przedstawiła swoje wyniki za trzy kwartały 2017 r. Przeanalizujmy więc sytuację finansową Grupy Kapitałowej GPW.

 

Wyniki finansowe

Pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r. przyniosło warszawskiej GPW niemal 260 mln zł przychodów ze sprzedaży. W analogicznym okresie 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 229 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły więc o około 13,37% w ujęciu rok do roku (rdr).

Osiągnięte przychody można podzielić dalej według rynków. W 2017 r. przychody z rynku finansowego wyniosły niemal 157 mln zł, w stosunku do niemal 134 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. To wzrost o ok. 17,17% rdr.

Przychody z rynku towarowego wyniosły zaś niespełna 102 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2017 r., w stosunku do niemal 94 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. To wzrost o ok. 8,45%

Pozostałe przychody wyniosły 940 tys. zł w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. W analogicznym okresie 2016 r. wynosiły one 1,241 mln zł. To spadek o ok.  24,25%.

Zysk netto za okres wyniósł ok. 117 mln zł w 2017 r., podczas gdy rok wcześniej wynosił on ponad 98 mln zł (wzrost o ok. 18,87%). W przeliczeniu na jedną akcję było to odpowiednio 2,78 zł oraz 2,34 zł zysku netto na jedną akcję - zarówno podstawowego, jak i rozwodnionego (wzrost o ok. 18,80%).

 

Wskaźniki finansowe

Powyższe wyniki mogą wskazywać na pozytywny kierunek rozwoju Spółki. Znajduje to swoje odzwierciedlenie również we wskaźnikach finansowych.

Rentowność działalności operacyjnej wyniosła w okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 r. 53,7%, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku wartość tego wskaźnika wynosiła 50,8%.

Zwiększyła się również stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE). Wskaźnik ROE przyjął wartość 20,2% za pierwsze trzy kwartały 2017 r. W analogicznym okresie poprzedniego roku wskaźnik ten wynosił 18,0%. Wskaźnik ROE jest jednym z kluczowych wskaźników rentowności. Z jego wzrostu z pewnością mogą być zadowoleni akcjonariusze GPW.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o wskaźniku zadłużenia kapitału własnego, który wynosił w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. 34,4%, podczas, gdy w analogicznym okresie 2016 r. wynosił 34,7%. Spadek wskaźnika o 0,3 punktu procentowego może wydawać się niewielki, jednakże sam kierunek zmian można ocenić pozytywnie, gdyż oznacza to poprawę sytuacji zadłużeniowej GPW, w stosunku do posiadanych przez Spółkę kapitałów własnych.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk