• Odbierz prezent
GPW przedstawia wyniki za 2019 r. Co wpłynęło na zysk spółki?

7 kwietnia spółka GPW przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Przychody i zysk uległy obniżeniu. W dużym stopniu przyczyniły się do tego zdarzenia jednorazowe.

 

7 kwietnia w późnych godzinach wieczornych spółka GPW opublikowała wyniki finansowe za 2019 r.

W 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 336,1 mln zł wobec 346,8 mln zł, co stanowi spadek o 3,1% w stosunku do poprzedniego roku. Składały się na nie przychody z segmentu finansowego w wysokości 185 mln zł i przychody z segmentu towarowego wynoszące 149,9 mln zł. Dla porównania w 2018 r. przychody z segmentu finansowego wyniosły 191,9 mln zł, a przychody z segmentu towarowego 153,6 mln zł.

Wynik EBITDA wyniósł 193,2 mln zł wobec 202 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 4,3% rok do roku. W 2019 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 119,3 mln zł wobec 183,7 mln zł rok wcześniej.

Do obniżenia wyniku w istotnym stopniu przyczynił się wysoki poziom odniesienia w 2018 r., w którym miało miejsce zdarzenie jednorazowe w postaci sprzedaży udziałów w spółce Aquis, która przyniosła zysk w kwocie 32,2 mln zł.

W samym IV kwartale przychody wyniosły 80,3 mln zł i były niższe o 9,3% niż przed rokiem. Były zgodne z oczekiwaniami analityków. W IV kwartale zysk netto wyniósł 11,2 mln zł. Na wynik ten wpłynęło zdarzenie jednorazowe w postaci zawiązania rezerwy w kwocie 15,5 mln zł z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), w której GPW posiada pośrednio 100% udziałów. Konsensus analityków na poziomie 29,5 mln zł nie uwzględniał tej rezerwy.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że 2019 rok był szczególnie udany dla spółki zależnej GPW – Towarowej Giełdy Energii (TGE), która odnotowała w minionym roku rekordowy obrót energią elektryczną.

Dodano, że dla Grupy GPW ubiegły rok nie należał do łatwych, m.in. ze względu na niższe wyceny spółek giełdowych i sprzedaż akcji przez OFE. Wszystkie europejskie giełdy odnotowały spadki obrotów. Spadek obrotów na GPW był jednak procentowo najniższy i wyniósł 7,1% rok do roku.

W 2019 r. na Głównym Rynku GPW miało swój debiut 7 spółek, spośród których 5 przeniosło się z rynku NewConnect. Na rynku NewConnect debiutowało 15 spółek, głównie z branży gier komputerowych.

Spółka GPW należy do indeksu mWIG40. Na sesji poprzedzającej publikację wyników kurs akcji spółki wzrósł o 3,41%. Cena akcji GPW wynosiła 37,90 zł.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk