• Odbierz prezent
GPW prezentuje wyniki aktywności inwestorów w grudniu 2017
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie wyniki zanotowano na rynkach GPW w grudniu 2017

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiła dane z aktywności inwestorów na rynkach Grupy GPW za grudzień 2017 roku. Wśród wyników znalazły się dane z Rynku Głównego, NewConnect, Rynku Instrumentów Pochodnych, Rynku Instrumentów Dłużnych i Rynku Towarowego.

 

Główny Rynek GPW

W komunikacie czytamy, że łączna wartosć obrotu akcjamu na Głównym Rynku GPW to 17,8 mld złotych w grudniu 2017. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, to o 22,8% mniejszy wynik. W skali całego roku 2017 wartość obrotu akcjami wzrosła o 28,9%, osiągając wynik 261 mld zł. Spadek w grudniu 2017 zauważalny był na obrocie akcjami w ramach arkusza zleceń do poziomu 16,4 mld. Indeks WIG pod koniec grudnia 2017 osiągnął wartość 63 746,20 pkt, co dało wynik o 23,2% wyższy niż w analogicznym czasie roku 2016.

 

NewConnect

Grudzień 2017 to dla NewConnect spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 43,1% rdr. Jeśli chodzi o cały 2017 rok, to zanotowana 7,9% wzrost w porównaniu do 2016 roku. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na NewConnect na koniec 2017 roku wyniosła 1,3 mld zł, co daje wzrost o 10,4% rdr.

 

Instrumenty pochodne

623,3 tys. sztuk – to wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu 2017 roku. W porównaniu do roku poprzedniego to wynik o 34% gorszy. Patrząc na wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w skali całego roku, dane pokazują, że osiągnął on wartość 7,6 mln zł, co jest wynikiem o 4,4% gorszym niż w 2016 roku. Natomiast wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w grudniu 2017 roku 400,9 tys. szt. Oznacza to spadek o 30,2% rdr.

 

Catalyst

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,8 mld zł na koniec grudnia 2017 roku. W analogicznym okresie 2016 roki ich wartość wyniosła 81,8 mld zł. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi w grudniu 2017 wzrosła o 55,9% rdr. Wartość obrotów sesyjnych na rynku Catalyst w sakli całego roku wyniosła 2,4 mld zł. Daje to wzrost o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego.

 

Rynek towarowy

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w grudniu 2017 wzrósł o 51,2% rdr. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną (spot i forward) w 2017 r. wyniósł 111,7 Twh. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym w grudniu 2017 zanotował wynik o 40,7% mniejszy niż w roku ubiegłym.

 

Kapitalizacja spółek i debiuty giełdowe

Na Głównym Rynku GPW notowane są zarówno spółki krajowe (432 spółki), jak i zagraniczne. Kapitalizacja spółek krajowych na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 710,34 mld zł. Natomiast łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych (w liczbie 482) wyniosła 1 419,22 mld zł (340,27 mld EUR).

W grudniu 2017 roku mieliśmy do czynienia z kilkoma debiutami na Głównym Rynku, m.in. debiutowały takie spółki jak: Marvipol Development, NanoGroup, Tower Investments, R22 oraz Hollywood. Ich łączna wartość ofert to 117,7 mln zł.

Z debiutami w grudniu minionego roku mieliśmy do czynienia także na NewConnect. Zadebiutowały: Dook, Govena Lighting i Huckleberry Games. Ich łączna wartość ofert wyniosła 6 mln zł.


Estera Włodarczyk

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz ich wpływem na światową ekonomię.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk