• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
GPW spółka

GPW poinformowała o swych celach finansowych w ramach przyjętej strategii na najbliższe lata. Jakie są kierunki działania? Co oferuje swym akcjonariuszom GPW jako spółka? Jaką dywidendę planuje wypłacać?

 

29 marca po zakończeniu sesji giełdowej, GPW poinformowała w swym komunikacie o aktualizacji celów finansowych Grupy Kapitałowej GPW w ramach przyjętej w czerwcu 2018 r. strategii. Spółka przedstawiła cele finansowe na 2022 r. Zostały one zatwierdzone przez Radę Giełdy.

Giełda Papierów Wartościowych planuje następujące cele na 2022 r.

  • Przychody na poziomie 470 mln zł,
  • EBITDA na poziomie 250 mln zł,
  • Wskaźnik ROE docelowo w 2022 r. na poziomie 19%, przejściowo może osiągać niższe wartości ze względu na wydatki związane z realizacją przyjętej strategii,
  • Wskaźnik C/I (kosztów do dochodów) po 2022 r. na poziomie poniżej 50%, przejściowo może osiągać wyższe wartości – w przedziale od 63 do 55%, ze względu na wydatki związane z realizacją strategii,
  • Dywidenda z zysku za 2019 r. w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję. Zakłada się coroczny wzrost dywidendy z zysku za lata 2020-2022 o nie mniej niż 0,1 zł na akcję. Dywidenda będzie nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Jednocześnie spółka poinformowała, że wspomniane cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunków wyników finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2022.

 

W tym samym dniu poinformowano, że zarząd GPW rekomenduje, aby z zysku za 2018 rok spółka wypłaciła łącznie w formie dywidendy 133,47 mln zł, czyli 3,18 zł na akcję. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu.

Podano, że wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku skonsolidowanego (77,1% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), a stopa dywidendy 8,15% przy kapitalizacji GPW z 26 marca.

GPW jako spółka zadebiutowała w 2010 r.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk