• Odbierz prezent
GPW podzieli się dywidendą z akcjonariuszami

17 kwietnia w swym komunikacie Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, że zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2,40 zł na akcję.

 

Po zakończeniu piątkowej sesji, w swym komunikacie GPW poinformowała, że zarząd zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, w którym przewiduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 100 732 800 zł. Oznacza to wypłatę 2,40 zł na akcję.

Dywidenda wyniesie 84,4% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 60% zysku netto. Podjęciu takiej decyzji sprzyjały dobre wyniki GPW za 2019 r.

W komunikacie dodano, że organem spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Na koniec piątkowej sesji cena akcji GPW wyniosła 36,10 zł. Przy takim kursie stopa dywidendy wyniosłaby 6,6%.

Czytaj także: GPW przedstawia wyniki za 2019 r. Co wpłynęło na zysk spółki?

7 kwietnia spółka GPW przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Przychody i zysk uległy obniżeniu. W dużym stopniu przyczyniły się do tego zdarzenia jednorazowe.   7 kwietnia w późnych godzinach wieczornych spółka GPW opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. W 2019 r. skonsolidowane przychody ze s.. Czytaj
GPW przedstawia wyniki za 2019 r. Co wpłynęło na zysk spółki?


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk