• Odbierz prezent
GPW: Komunikat - MURAPOL SA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie z § 77a ust. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii W spółki MURAPOL S.A. (MUR0220), oznaczonych kodem "PLMURPL00166" nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 

 

W związku z powyższym począwszy od dnia 28 listopada 2018 r. Giełda zaprzestanie publikacji informacji o notowaniu tych obligacji.


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk