• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej opierają się globalnej tendencji spowolnienia

NBP publikuje raport o sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej za 2015 rok. Mimo osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie w tym regionie gospodarki prezentują się pozytywnie.

 

Region odporny na globalne tendencje

W przeciwieństwie do globalnej tendencji Europie Środkowo-Schodniej gospodarki odnotowały ożywienie dynamiki wzrostu. Głównym czynnikiem wzrostu był tutaj popyt wewnętrzny, a wszczególności konsumpcja prywatna.

"Było to (ożywienie dynamiki w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej) związane z poprawą koniunktury u głównych partnerów handlowych, a także z umacnianiem się popytu krajowego. Kraje regionu skorzystały na trwającym ożywieniu w strefie euro, wspomaganym polityką luzowania ilościowego EBC. Jednocześnie – dzięki zmniejszeniu się nierównowag zewnętrznych i wewnętrznych w ostatnich latach – stały się one mniej wrażliwe na zawirowania na światowych rynkach finansowych, wynikające m.in. z zapowiedzi podwyżek stóp procentowych przez Fed czy spowolnienia w gospodarkach wschodzących" - podaje NBP w komunikacie.

 

Silna konsumpcja dzięki wzrostowi zatrudnienia i wynagrodzeń

"Spożycie indywidualne rosło w całym regionie, czemu sprzyjał wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń nominalnych, szczególnie silny w krajach bałtyckich. Siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych zwiększył również spadek cen energii, będący najważniejszym źródłem utrzymywania się deflacji w regionie. W części krajów (Czechy, Słowacja, Litwa, Polska, Rumunia) dynamicznie rosły także nakłady inwestycyjne, co wiązało się z przyspieszeniem inwestycji publicznych, współfinansowanych ze środków unijnych" - czytamy w komunikacie.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk