• Odbierz prezent
Gospodarka dużo zyska na termomodernizacji budynków
  • Polscy przedsiębiorcy popierają pobudzenie gospodarek krajów UE poprzez inwestycje w termomodernizację budynków – napisała Konfederacja Lewiatan, w stanowisku dotyczącym dokumentu „A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives”, ogłoszonym przez Komisję Europejską.
  • Inwestowanie w efektywność energetyczną budynków ułatwi również osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku.
  • Komisja Europejska nie zaproponowała jednak w jaki sposób efektywnie finansować przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Gospodarka dużo zyska na termomodernizacji budynków - 1

 

Konfederacja Lewiatan w raportach: „Impuls energii dla Polski” i „Impuls dla Polski 2020-2022” wskazuje, że dzięki masowej termomodernizacji budynków może powstać w naszym kraju 85 tys. dodatkowych miejsc pracy.

- Osiągnięcie łącznego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku, wymaga ograniczenia emisji powodowanej przez budynki o 60%. To oznacza, że trzeba zwiększyć liczbę budynków poddawanych termomodernizacji, jak i jej głębokość. Obecnie w UE tylko 1% budynków rocznie jest modernizowanych pod kątem poprawy efektywności energetycznej, a zaledwie w 0,2% przypadków redukcja zapotrzebowania na energię przekracza 60% – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan należy zadbać, aby wraz ze wzrostem efektywności energetycznej budynku poprawie ulegały też parametry istotne z punktu widzenia zdrowia i komfortu osób w nim przebywających.. Poza budynkami mieszkalnymi, które są priorytetem należy też skoncentrować się na budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach i obiektach będących w najgorszym stanie.

- Wyrażamy żal, że Komisja Europejska ani nie zaproponowała konkretnego sposobu przeznaczania funduszy UE na termomodernizację, ani nie utworzyła nowego ośrodka, który wspierałby i koordynował działania w tym zakresie. Z dużą ostrożnością podchodzimy też do ewentualnego rozszerzenia systemu handlu emisjami (EU ETS) na budynki/zużycie energii do ogrzewania. Miałoby to niewielki wpływ na zwiększenie skali termomodernizacji budynków, natomiast mogłoby negatywnie oddziaływać na politykę dotyczącą efektywności energetycznej - dodaje Dorota Zawadzka – Stępniak.

Zdaniem Lewiatana model finansowania powinien z jednej strony wspierać inwestycje termomodernizacyjne, z drugiej zaś zachęcać do angażowania w takie przedsięwzięcia osoby fizyczne, firmy lub sektor bankowy.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk