• Odbierz prezent
Gospodarczo-inwestycjne podsumowanie tygodnia. Dane o inflacji w Polsce w centrum uwagi
fot. freepik.com

Z uwagi na rosnące obawy dotyczące przyspieszenia wzrostu cen, najistotniejszymi danymi z zeszłego tygodnia były odczyty inflacji w USA za luty. Dane te pokazują, że na razie obawy dotyczące nadmiernego wzrostu cen były przedwczesne. Inflacja CPI w lutym była zgodna z oczekiwaniami i wyniosła odpowiednio 1,7% r/r i 0,4% m/m, poniżej prognoz (1,4% r/r) była natomiast inflacja bazowa (+1,3% r/r).

Biorąc jednak

pod uwagę otwieranie gospodarki oraz wypłatę bonów dla amerykanów efekt przyśpieszenia inflacji prawdopodobnie dopiero nastąpi. Wyższa inflacja to oczywiście potencjalne problemy dla rynku obligacji, choć wciąż według Fed należy rozpatrywać potencjalną inflację w najbliższym czasie za przejściową. W ubiegłym tygodniu nowe projekcje makroekonomiczne przedstawił Narodowy Bank Polski.

Wzrost PKB w latach 2021-2023

spodziewany jest w tempie odpowiednio 4,1%; 5,4%; 5,4% (wobec 3,1% oraz 5,7% w 2021 i 2022 r. w poprzedniej projekcji), natomiast inflacja w tych latach oczekiwana jest na poziomie 3,1%, 2,8% oraz 3,2% (wobec 2,6% i 2,7% w 2021 i 2022 r. przewidywanych w projekcji listopadowej). Pozytywna rewizja prognoz NBP odnośnie tempa wzrostu gospodarczego wynika zarówno z lepszych wyników notowanych w IV kwartale, jak i oczekiwań odnośnie silnej odbicia konsumpcji z uwagi na realizację odłożonego popytu i wydawania oszczędności po zniesieniu ograniczeń epidemicznych.

Z uwagi na niepewność odnośnie bieżącej sytuacji gospodarczej oraz uruchamianie środków z nowego unijnego budżetu,

odbicie inwestycji spodziewane jest dopiero w trakcie 2022 i 2023 r. Z kolei wyższe prognozy inflacji wynikają z rewizji w górę cen energii elektrycznej. W ujęciu r/r wyższy poziom inflacji w 2021 r. wynikać będzie ponadto ze znacznych wzrostów cen paliw (efekt niskiej bazy szczególnie w połowie roku), z drugiej strony NBP prognozuje stabilizację inflacji bazowej. Nowy tydzień rozpoczniemy od serii danych z Polski.

W poniedziałek GUS opublikuje finalną dynamikę inflacji CPI w lutym,

która według naszych prognoz wyniesie około 2.5% r/r. Następnego dnia NBP opublikuje inflacje bazową za dwa pierwsze miesiące 2021 roku. W tym przypadku spodziewamy się przyśpieszenia do 3.7% r/r w styczniu a następnie spowolnienia do 3.4% r/r w lutym. W środę opublikowane zostaną dane z rynku pracy. Podobnie jak rynek spodziewamy się utrzymania dynamiki wynagrodzeń na zbliżonym poziomie do styczna, tj. 4.8% r/r. Zatrudnienie spadnie natomiast o 2.0% w stosunku do ubiegłego roku. Tydzień zakończymy danymi o aktywności gospodarczej. W czwartek opublikowana zostanie produkcja przemysłowa, dla której szacujemy wzrost o 4.5% r/r. Sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano montażowa zostaną opublikowane w piątek.

W przypadku sprzedaży detalicznej spodziewamy się spadku o 2.0% r/r (w cenach stałych).

Znacznie głębszy spadek może odnotować dynamika produkcji budowalno-montażowej m.in. ze względu na znacznie niższe temperatury, które powodowały postoje w pracach. W związku z tym spodziewamy się, że produkcja ta zmniejszy się o ponad 11% r/r. Na globalnych rynkach finansowych znaczna część uwagi skupi się na środowym posiedzeniu FOMC. Konsensus nie zakłada zmian w doczasowej polityce pieniężnej. Prawdopodobnie znaczna część konferencji po posiedzeniu poświęcona będzie perspektywom zachowania się inflacji w Stanach Zjednoczonych. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane nt. okazały się być jednak zgodne z oczekiwaniami, co powinno ostudzić obawy dotyczące nadmiernego wzrostu cen. Prezes Jerome Powell zapewne również będzie starał się „uspokajać” rynki, mówiąc że polityka pieniężna banku nie ulegnie zmianie przynajmniej do osiągnięcia pełnego zatrudnienia. Niewykluczone, że zostaną również powtórzone słowa o dużej niepewności w kontekście ożywienia gospodarczego w Stanach.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk