• Odbierz prezent
Górek Czechowskich w Lublinie w rękach Naczelnego Sądu Administracyjnego
fot. freepik.com

Już niedługo Górki Czechowskie mogą zmienić się nie do poznania. Na 30 procentach terenu może stanąć najbardziej nowoczesne i ekologiczne osiedle mieszkaniowe w Lublinie, a na reszcie naturalistyczny park o powierzchni 75 hektarów dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta. Czy tak się stanie? Możliwe, że już 17 lutego zdecyduje o tym Naczelny Sąd Administracyjny.

Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana konieczna jest zmiana obowiązującego planu zagospodarowania terenu Górek Czechowskich. W tym miejscu już dzisiaj można wybudować kolejne domy towarowe, hale magazynowe, obiekty handlowe oraz sportowe, na które zapotrzebowanie w Lublinie jest znikome. Właściciel terenu, czyli TBV Investment, zawnioskował do Rady Miasta Lublin o zmianę funkcji z terenów inwestycyjnych, biurowych i handlowo–usługowych na mieszkalno–usługowe.

– Lublinianie potrzebują zarówno nowych mieszkań, dobrych warunków do życia, jak i zielonych terenów do spędzania wolnego czasu. Chcemy im to jak najszybciej umożliwić – mówi Wojciech Dzioba, prezes lubelskiej firmy TBV Investment. – Przekazaliśmy miastu za symboliczną złotówkę 75ha terenu, na którym na własny koszt jesteśmy gotowi urządzić park. Zarezerwowaliśmy na ten cel kwotę ok 10 mln złotych. To nasze środki, podatnicy nie zapłacą za to ani złotówki. Na pozostałym terenie, czyli na 30 ha proponujemy wybudowanie mieszkań wraz z całą potrzebną infrastrukturą. Będą one świetnie skomunikowane z przedszkolami, szkołami, miejscami pracy, uczelnią – podkreśla.

W umowie z miastem lubelski deweloper zobowiązał się do przebudowy układu komunikacyjnego oraz stworzenia pełnej infrastruktury drogowej prowadzącej do inwestycji. Zamierza także oddać miastu działkę pod budowę szkoły oraz wybudować lokal pod żłobek.

Po zmianie planu zagospodarowania inwestor zamierza wybudować nowoczesne, funkcjonalne i ekologiczne osiedle, które wizualnie będzie wpisywało się w dotychczasową zabudowę tej okolicy. Od strony ulicy Koncertowej budynki byłyby wysokie do maksymalnie 5 kondygnacji, a od strony ul. Bohaterów Września miałby nie więcej niż 8 kondygnacji. Firma TBV planuje, że na około 26 ha tego terenu w perspektywie 10–15 lat od rozpoczęcia inwestycji powstanie około 2000 mieszkań. Inwestycja będzie wieloetapowa i zależna od zapotrzebowania na lokale mieszkalne.

Lublin może mieć park większy od Łazienek Królewskich

Dla mieszkańców Lublina, bardzo ważnym aspektem jest to, że w sąsiedztwie osiedla na koszt TBV zostanie stworzony naturalistyczny park wraz z placami zabaw i przestrzenią do uprawiania sportu i rekreacji oraz eko–farmą. Powstanie 7,5 km ścieżek spacerowych, w tym specjalne ścieżki biegowe i rowerowe. Cały park ma mieć powierzchnię większą niż warszawskie Łazienki Królewskie. Dzisiaj mieszkańcy Lublina nie mają dostępnego tak dużego terenu rekreacyjnego. Górki Czechowskie to teren po dawnym poligonie, który zaniedbywany od dziesięcioleci popada w ruinę. Mimo jego cennych walorów przyrodniczych ulega coraz większej degradacji.

Chcemy stworzyć miejsce, będące zieloną wizytówką miasta Lublin. Jedyny naturalistyczny park o tak dużej powierzchni w mieście, w otoczeniu obecnej zabudowy mieszkaniowej i przyszłego osiedla TBV. W tym momencie ten cenny obszar ulega coraz większej ekspansji nawłoci, która jest bardzo szkodliwa dla okolicznej przyrody. W rozmowach, które odbywam z mieszkańcami, stale powtarza się to życzenie, abyśmy za dwa lata wspólnie cieszyli się z tego miejsca. Nowy park, który swoim rozmiarem prawie sześć razy przewyższy Ogród Saski, stanie się największym w Lublinie zielonym azylem – przekonuje Dr Piotr Szkołut, architekt krajobrazu, współautor koncepcji parku na Górkach Czechowskich.

Słowa Dr Szkołuta potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego w 2018 roku przez znany Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Ibris. Pomysł zagospodarowania terenu Górek Czechowskich pod park i tereny mieszkalne pozytywnie ocenia ponad 62 proc. mieszkańców Lublina.

W przypadku parku na Górkach Czechowskich kierujemy się czterema podstawowymi zasadami: ochroną przyrody, ekologią, rekreacją i odpoczynkiem. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że są to bliskie wartości dla mieszkańców naszego miasta, co bardzo cieszy, bo są to także bliskie wartości dla spółki TBV. Lublin zasługuje na przyjazne miejsce do zamieszkania, dlatego tak ważna jest zmiana planu zagospodarowania Górek Czechowskich – mówi prezes TBV Investment.

Krótka historia Górek Czechowskich

Tzw. górki Czechowskie to teren po byłym poligonie wojskowym. Do 2000 roku jego właścicielem była Agencja Mienia Wojskowego, która sprzedała 105 ha tego obszaru spółce Echo Investment. Firma planowała, że na tym terenie zrealizuje zabudowę wielofunkcyjną taką jak obiekty sportowe, usługowe czy galerię handlową. Zgoda na taką zabudowę została uchwalona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzeni z 2005 roku. Obiekty, o które zabiegała spółka Echo mogły (od 2005 roku) powstać na 4 wierzchowinach Górek Czechowskich stanowiących ok. 40 ha terenu. Z czasem plany spółki zmieniły się, w Lublinie powstała kolejna duża galeria handlowa (Tarasy Zamkowe), w planach była budowa kompleksu handlowego IKEA Lublin. Echo Investment zawnioskowało do Rady Miasta Lublin o zmianę funkcji terenów inwestycyjnych z biurowych, handlowych, sportowych na mieszkalno–usługowe.

Od marcu 2016 Górki Czechowskie są własnością spółki TBV Investment. Nowy właściciel podtrzymał wniosek złożony przez Echo, ograniczając jednak teren pod inwestycje tylko do 30 ha. Właściciel od początku komunikował mieszkańcom miasta swój plan na zagospodarowanie tego terenu, czyli oddanie naturalistycznego parku miastu Lublin w zamian za zmianę funkcji tego terenu o powierzchni 30 ha na mieszkaniowo–usługowy.

– Kupiliśmy teren uzbrojony, przygotowany pod inwestycje. Uzbrojenie terenu zostało zrealizowane przez miasto za pieniądze lublinian. Pozostawienie tego terenu w takim stanie jaki jest byłoby po prostu niegospodarnością – twierdzi Wojciech Dzioba. – Obserwujemy zjawisko rozlewania się miasta na tereny poza jego granicami, słabo uzbrojone, wymagające znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. w media, a tymczasem w centrum miasta od lat straszy kompletnie niezagospodarowany teren Górek Czechowskich. To miejsce, w którym może i powinien powstać kawałek dobrego miasta ze wszystkimi funkcjami miejskimi i usługami – podkreśla prezes TBV Investment.

Los Górek Czechowskich w rękach NSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w grudniu 2019 roku uchylił zapisy uchwały rady miasta Lublin dotyczącej studium zagospodarowania przestrzennego, w części dopuszczającej zabudowę fragmentu terenu zielonego tzw. Górek Czechowskich. Sędzia Bogusław Wiśniewski ocenił, że obszar powinien być objęty ochroną i nie może być zabudowany, a władze miasta dopuściły się naruszenia zasad tworzenia studium. Z kolei Miasto Lublin jest zdania, że wyrok WSA dotyczy także obszaru, który na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni z 2005 roku, został już zabudowany, więc jego realizacja będzie powodować komplikacje. Sprawa oczekuje obecnie na rozwiązanie przez Naczelny Sąd Administracyjny, który zajmie się nią już 17 lutego. Jeżeli nowo uchwalone studium nie wejdzie w życie, istnieje ryzyko, że grunt, który został przekazany miastu za 1 zł na mocy umowy, może wrócić w ręce prywatne.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk