• Odbierz prezent
Gorączkowe oczekiwania na decyzję RPP wobec podwyżki stóp procentowych. Jak plasuje się poziom inflacji w USA? – oficjalne dane już w tym tygodniu
fot. freepik.com

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na środę po siedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Oczekujemy, że RPP podniesie stopę procentową o 50pb do 1,75%. Wsparciem dla scenariusza podwyżki stóp procentowych są wypowiedzi niektórych członków RPP (A. Glapińskiego, Ł. Hardta i E. Gatnara), które wskazywały na konieczność dalszych, umiarkowanych podwyżek stóp procentowych.

Dla członków RPP charakteryzujących się niższą awersją do inflacji argumentem na rzecz spowolnienia tempa zacieśniania polityki pieniężnej jest planowane uruchomienie przez rząd Tarczy Antyinflacyjnej, która obniży inflację w krótkim okresie. Uważamy, że treść komunikatu i konferencji po posiedzeniu zostaną utrzymana w relatywnie gołębim tonie. Rada będzie się jednak starała tak sformułować treść komunikatu, aby nie osłabił on znacząco oczekiwań na podwyżki stóp. Biorąc pod uwagę scenariusz wyceniany obecnie przez rynek (wzrost stopy referencyjnej do ponad 3% w horyzoncie kilku miesięcy) oczekujemy, że decyzja RPP będzie lekko negatywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Gorączkowe oczekiwania na decyzję RPP wobec podwyżki stóp procentowych. Jak plasuje się poziom inflacji w USA? – oficjalne dane już wy tym tygodniu - 1

W tym tygodniu poznamy istotne dane z USA

Oczekujemy, że inflacja ogółem zwiększyła się w listopadzie do 6,9% r/r wobec 6,2% we listopadzie, do czego przyczynił się wzrost inflacji bazowej. Byłby to najwyższy odczyt inflacji od 1982 r. Zza oceanu napłyną również wyniki badań koniunktury. W piątek opublikowany zostanie wstępny indeks Uniwersytetu Michigan. Prognozujemy, że jego wartość zwiększyła się nieznacznie do 68,0 pkt. w grudniu wobec 67,4 pkt. w listopadzie. Nasza prognoza inflacji w USA kształtuje się powyżej konsensusu (6,8%), a tym samym jej materializacja byłaby lekko negatywna dla złotego i cen polskich obligacji.

We wtorek opublikowany zostanie indeks ZEW, obrazujący nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w Niemczech

Zgodnie z konsensusem jego wartość zmniejszyła się do 25,3 pkt. w grudniu wobec 31,7 pkt. w listopadzie. Uważamy, że w kierunku spadku indeksu będą oddziaływały obawy rynkowe o wpływ wariantu Omikron koronawirusa na perspektywy wzrostu gospodarczego. Naszym zdaniem publikacja indeksu będzie neutralna dla rynków finansowych.

We wtorek poznamy dane nt. bilansu handlowego w Chinach

Rynek oczekuje, że saldo chińskiego bilansu handlowego zmniejszyło się w listopadzie do 82,8 mld USD wobec 84,5 mld USD w październiku. Zgodnie z konsensusem dynamika importu zmniejszyła się w listopadzie do 19,5% r/r wobec 20,6% w październiku, a dynamika eksportu spadła do 17,2% r/r wobec 27,1%%. Spadek dynamiki eksportu będzie spójny ze zmniejszeniem napływu nowych zamówień eksportowych w chińskim przetwórstwie sygnalizowanym przez listopadowy indeks Caixin PMI (patrz poniżej). Publikacja danych z Chin będzie naszym zdaniem neutralna dla rynków finansowych.

Dzisiaj opublikowane zostały dane o zamówieniach w niemieckim przetwórstwie,

które zmniejszyły się w październiku o 6,9% m/m wobec wzrostu o 1,8% we wrześniu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (-0,9%). Tym samym zamówienia w niemieckim przetwórstwie ukształtowały się w październiku na poziomie zaledwie o 1,7% wyższym niż bezpośrednio przed wybuchem pandemii (tj. w lutym 2020 r.). Dla przypomnienia w lipcu br. zamówienia w niemieckim przetwórstwie były już o 17,6% wyższe niż w lutym 2020 r. Warto odnotować, że przyczyną spadku zamówień były niższe zamówienia zagraniczne, podczas gdy zamówienia krajowe zwiększyły się. Źródłem niższych zamówień zagranicznych były przede wszystkim niższe zamówienia spoza strefy euro, niemniej zamówienia z obszaru wspólnej waluty również obniżyły się. Opublikowane dzisiaj wyraźnie słabsze od oczekiwań dane nt. zamówień w niemieckim przetwórstwie są lekko negatywne dla kursu EURUSD. W tym tygodniu poznamy jeszcze dane o produkcji przemysłowej (wtorek) i bilansie handlowym (czwartek) w Niemczech, które potwierdzą spowolnienie w światowym handlu związane z ograniczeniami podażowymi. Oczekujemy, że publikacja tych danych będzie neutralna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk