• Odbierz prezent
Goldman Sachs bank

15 kwietnia przed sesją na amerykańskiej giełdzie bank Goldman Sachs przedstawił wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Bankowi udało się uzyskać przychody na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przewyższając szacunki analityków. Zysk na akcję okazał się niższy niż się spodziewano. Najlepsze wyniki bank uzyskał w zakresie bankowości inwestycyjnej.

 

15 kwietnia przed sesją na amerykańskim rynku bank Goldman Sachs opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 8,74 mld USD. Były na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Okazały się wyższe od szacunków analityków z Wall Street, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 7,92 mld USD.

W I kwartale 2020 r. bank wypracował zysk netto w wysokości 1,21 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 3,11 USD. Analitycy oczekiwali zysku na akcję w wysokości 3,35 USD. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk na akcję wyniósł 5,71 USD, natomiast w IV kwartale 2019 r. wyniósł 4,69 USD.

Podczas, gdy wyniki z działalności kredytowej i zarządzania aktywami uległy obniżeniu, działalność inwestycyjna banku okazała się najmocniejszym ogniwem. Segment bankowości inwestycyjnej przyniósł bankowi 2,18 mld USD przychodów. Analitycy spodziewali się przychodów w tym segmencie na poziomie 1,87 mld USD. Segment rynków globalnych przyniósł przychody w łącznej wysokości 5,16 mld USD. Część tego segmentu obejmująca m in. stałe dochody z papierów wartościowych, a także waluty i surowce, przyniosła przychody w wysokości 2,97 mld USD, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym w ciągu ostatnich 5 lat. Część segmentu rynków globalnych, obejmująca obrót papierami wartościowymi, przyniosła 2,19 mld USD przychodów.

Spośród największych amerykańskich banków Goldman Sachs jest tym bankiem, który ma największą ekspozycję na sytuację na giełdzie. Zwiększona zmienność na rynkach pomogła mu uzyskać lepsze wyniki z działalności inwestycyjnej.

W notowaniach przedsesyjnych kurs akcji banku Goldman Sachs spadł o 3,3%.

W dniu wczorajszym swe wyniki przedstawiły banki JP Morgan i Wells Fargo, a dzisiaj Bank of America.

Czytaj także: Bank of America prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Koronawirus nie zaszkodził zbytnio bankowi

15 kwietnia przed sesją na amerykańskim rynku swe wyniki finansowe przedstawił kolejny z największych banków. Przychody Bank of America okazały się zbliżone do szacunków analityków, natomiast zysk netto okazał się niższy. Bank zawiązał rezerwę na straty kredytowe związane z obecną sytuacją rynkową. .. Czytaj
Bank of America prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Koronawirus nie zaszkodził zbytnio bankowi

 

Notowania: GOLDMAN SACHS

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk