• Odbierz prezent
GOBARTO SA: GOBARTO S.A – połączenie Emitenta ze spółką zależną od niego (2021-03-09 15:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
GOBARTO SA
Temat
GOBARTO S.A – połączenie Emitenta ze spółką zależną od niego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12), Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu postępowania prowadzącego do połączenia Emitenta z wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta, zależną od niego, spółką Meat - Pac spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Wałbrzychu („Meat - Pac”). Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, czyli spółki Meat - Pac, na spółkę przejmującą, czyli Emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, do którego należą wszystkie udziały w spółce Meat - Pac, oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej, a także bez zmiany statutu spółki przejmującej w związku z połączeniem.

O kolejnych czynnościach w procesie połączenia Emitent będzie informował zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz przepisami o przekazywaniu do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GOBARTO SASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 687Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna70
(ulica)(numer)
022 319 94 00022 319 94 01
(telefon)(fax)
gobarto@gobarto.plwww.gobarto.pl
(e-mail)(www)
699-17-81-489411141076
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Marcin ŚliwińskiPrezes Zarządu
2021-03-09Rafał OleszakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk