• Odbierz prezent
GMINA PIŁA: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2020 rok (2021-05-18 14:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
GMINA PIŁA
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Par. 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Gmina Piła informuje, że raport roczny Gminy Piła za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazany zostanie w dniu 10 czerwca 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)GMINA PIŁA
(pełna nazwa emitenta)
GMINA PIŁAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-920Piła
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Staszica10
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
764-26-14-167570791164
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Piotr GłowskiPrezydent Miasta Piły

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk