• Odbierz prezent
GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK: Zmiana warunków emisji obligacji Gminy Miejskiej Świdnik seria A19 (2021-03-18 16:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
Temat
Zmiana warunków emisji obligacji Gminy Miejskiej Świdnik seria A19
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Burmistrz Miasta Świdnik informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji Gminy Miejskiej Świdnik serii A19 pomiędzy Obligatariuszem posiadajacym wszystkie obligacje Gminy Miejskiej Swidnik serii A19 w liczbie 3.000 (trzy tysiące) sztuk o wartosci nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda - Powszechną Kasą Oszczędnosci Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, a Emitentem - Gminą Miejską Świdnik.
Zmiany warunków emisji obligacji Gminy Miejskiej Świdnik serii A19 dotyczą w szczególności:
- zmiany daty wykupu: z 25 listopada 2021 r. na 8 kwietnia 2021 r.;
- zminay daty ustalenia praw do wykupu: z 17 listopada 2021 r. na 30 marca 2021 r.
Porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji Gminy Miejskiej Świdnik serii A19 w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Porozumienie - zmiana WE Świdnik A19 PODPISANE-1.pdfPorozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji Gminy Miejskiej Świdnik serii A19
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
(pełna nazwa emitenta)
GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-040Świdnik
(kod pocztowy)(miejscowość)
S. Wyspiańskiego27
(ulica)(numer)
+48 81 751 76 30+48 81 751 76 08
(telefon)(fax)
urzad@e-swidnik.plhttp://www.swidnik.pl
(e-mail)(www)
712-29-04-551431019359
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Waldemar JaksonBurmistrz Miasta Świdnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk