• Odbierz prezent
GMINA MIEJSKA KRAKÓW: raport finansowy (2021-06-17 07:54)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny JST-R 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
(dla jednostek samorządu terytorialnego)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2021-06-17
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
(pełna nazwa emitenta)
GMINA MIEJSKA KRAKÓWUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-004Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Wszystkich Świętych3/4
(ulica)(numer)
+48 12 616 15 49+48 12 616 13 38
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
676-10-13-717351554353
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202020

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_2020.pdfSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020
Opinia RIO za 2020.pdfUchwała RIO w sprawie wykonania Budżetu Miasta Krakowa za 2020r.
Opinia RIO obligacje 2021.pdfUchwała RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji emitowanych w 2021r

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Tomasz TylekDyrektor Wydziału Budżetu Miasta


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Andrzej BielskiZastępca Skarbnika Miasta Krakowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk