• Odbierz prezent
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK: raport finansowy (2021-06-15 08:00)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny JST-R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla jednostek samorządu terytorialnego)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2021-06-15
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
(pełna nazwa emitenta)
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEKUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Włocławek
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zielony Rynek11/13
(ulica)(numer)
54 414 43 4054 414 40 90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
888 3031 255
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
UCHWALA_18-S-2021_1_akt.pdfUchwała RIO -opinia
Sprawozdanie-2020-rok.pdfSprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Marek Wojtkowski Prezydent Miasta Włocławek


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Honorata Baranowska Skarbnik Miasta


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk