• Odbierz prezent
GMINA MIASTO KOSZALIN: raport finansowy (2021-06-17 08:04)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny JST-R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla jednostek samorządu terytorialnego)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Koszalin za 2020 rok
w walucie
data przekazania: 2021-06-17
GMINA MIASTO KOSZALIN
(pełna nazwa emitenta)
GMINA MIASTO KOSZALIN
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
75-007Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rynek Staromiejski6-7
(ulica)(numer)
94 348 87 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
669-23-85-366330920802
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202020
Dochody746.022,2
Wydatki725.102,1
Wynik budżetu20.920,2
Przychody80.650,7
Rozchody101.570,9
Dług335.500,0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Zarządzenie Nr 408-1375-21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2020 r..pdfZarządzenie Nr 408-1375-21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2020 r.
Uchwała RIO w Szczecinie Nr XXVIII.159.Z.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawodaniu z wykonania budżetu za 2020 r..pdfUchwała RIO w Szczecinie Nr XXVIII.159.Z.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawodaniu z wykonania budżetu za 2020 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Piotr JedlińskiPrezydent Miasta Koszalina


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Katarzyna MackoSkarbnik Miasta Koszalina


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk