• Odbierz prezent
Główny akcjonariusz Boruta Zachem stawia na dynamiczny rozwój InventionBio, udzielając spółce 70 mln zł pożyczki

InventionBio, spółka powiązana z Boruta-Zachem S.A. (w trakcie zmiany na Hub.Tech S.A.) działająca w branży biotechnologii, otrzymała pożyczkę w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 70 mln zł od spółki Joyfix Ltd., głównego akcjonariusza Grupy. Środki na udzielenie pożyczki pochodzą ze sprzedaży akcji Boruta-Zachem przez Joyfix Ltd., który w ostatnim tygodniu zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe z 39,73% na 24,63% udziałów. Akcjonariusz nie planuje dalszej sprzedaży akcji Grupy. Dostęp do dużego strumienia gotówki ułatwi InventionBio skuteczną realizacje prowadzonych inwestycji.

Pożyczka będzie udzielana w transzach – przy każdorazowym zgłoszeniu o jej zapotrzebowaniu przez firmę. Każda transza zostanie udzielona w terminie dwóch dni roboczych. Pożyczka została udzielona na 10 lat, przy czym jej strony zastrzegły, że może ona zostać spłacona w całości lub części w każdym dowolnym czasie przed wskazanym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,10 proc. w skali roku i będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej, wykorzystanej kwoty pożyczki.

Spółka jest obecnie w trakcie realizacji wielu projektów unijnych, w tym m.in. opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków czy też rozwój centrum R&D w celu prac nad multifunkcjonalnym komponentem paszowym. Całkowita wartość wszystkich projektów InventionBio opiewa na kwotę prawie 240 mln zł. Dodatkowo, spółka ostatnio poinformowała o współpracy z SensDx przy testach na koronawirusa oraz pozytywnym zakończeniu pierwszej serii badań swojej technologii wspólnie z Perdue Agribusiness – amerykańskim rolniczym koncernem, co przybliża spółkę do celu globalnej komercjalizacji swojej technologii.

InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią. Spółka jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów GRAS. W procesie biorafinacji pozyskuje m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Technologia spółki jest przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna, energooszczędna i bezodpadowa.

O Spółce:

BORUTA-ZACHEM S.A. prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach:

  • produkcji ekologicznych środków powierzchniowo czynnych – biosurfaktantów, ekologicznych kosmetyków oraz produktów chemii gospodarczej opartych na biosurfaktantach i środkach naturalnych,
  • badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych,
  • produkcji barwników i pigmentów.

Grupa jest pierwszym w Polsce producentem środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów. Działalność jest realizowana dzięki własnym laboratoriom oraz z wykorzystaniem nowoczesnych linii produkcyjnych. Produkty wytwarzane w ww. technologii sprzedawane są pod dwiema markami: OnlyBio – oferująca produkty przeznaczone do higieny i pielęgnacji ciała dorosłych oraz dzieci od pierwszego dnia życia oraz OnlyEco – oferująca ekologiczne środki czystości.

Jednocześnie firma jest uznanym producentem barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych oraz innych środków chemicznych.

Od 2014 r. Boruta Zachem S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Kontakt dla prasy:

Szymon Ablewski

InnerValue Investor Relations

s.ablewski@innervalue.pl

+48 788 674 566


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk