• Odbierz prezent
Globalne prognozy inwestycyjne: nastawienie do globalnego/polskiego rynku akcji oraz rynku obligacji
fot. freepik.com

Utrzymująca się na podwyższonych poziomach inflacja wywołana wzrostami cen energii, będącymi efektem agresji Rosji na Ukrainę, spowodowała obniżenie naszych prognoz wzrostu gospodarczego na świecie. Pomimo odzwierciedlenia symptomów stagflacji w nadchodzących danych ekonomicznych, nie przewidujemy wejścia globalnej gospodarki w recesję. Spodziewamy się kontynuacji silniejszego zacieśniania polityki pieniężnej przez banki centralne, co przekłada się na słabsze dane dotyczące wzrostu światowego PKB.

Nasze nastawienie do globalnego rynku akcji pozostaje neutralne, przy czym w krótkim terminie oczekujemy zmniejszania się poziomu niepewności związanego z tą klasą aktywów. Pozytywnymi sygnałami dla rynku akcji są: znaczące wyprzedanie indeksów i pesymizm towarzyszący inwestorom oraz wyraźny spadek wyce. Nasze nastawienie do polskiego rynku akcji pozostawiamy na poziomie umiarkowanie negatywnym. Na rynku surowców naszą preferowaną ekspozycją są surowce energetyczne, neutralnie oceniamy natomiast perspektywy metali szlachetnych i przemysłowych.

 

 

W związku z kontynuacją zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce przez NBP i rosnącymi rentownościami obligacji skarbowych, utrzymujemy nasze umiarkowanie negatywne nastawienie do tej klasy aktywów w naszym kraju. Nasze nastawienie do rządowych instrumentów dłużnych gospodarek rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone i Niemcy, jest jednak neutralne. Podobnie postrzegamy obligacje korporacyjne z tych regionów o ratingi inwestycyjnym. Zaznaczamy jednak, że preferujemy krótsze terminy do zapadalności.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk