• Odbierz prezent
GLOBAL COSMED S.A.: Rewizja prognozy wyników finansowych na 2020 rok (2021-02-26 10:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat
Rewizja prognozy wyników finansowych na 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. przekazuje do publicznej wiadomości rewizję prognozy wyników finansowych na 2020 rok:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed: 365 mln zł.
Skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: 43 mln zł.

EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Rewizja prognozy jest spowodowana wyższą niż oczekiwano realizacją sprzedaży. Zaprezentowane dane są najlepszym szacunkiem Zarządu na dzień 26 lutego 2021 roku i będą podlegały dalszym analizom w ramach przygotowania przez Spółkę i badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2020 rok, co może spowodować ich korekty.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL COSMED S.A.kosmetyki i chemia gospodarcza
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-600RADOM
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELKOPOLSKA3
(ulica)(numer)
+48 360 83 62-64+48 360 92 57
(telefon)(fax)
sekretariat@globalcosmed.euwww.globalcosmed.eu
(e-mail)(www)
796-006-93-71670990050
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Robert KoziatekCzłonek Zarządu
2021-02-26Kamil SzlagaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk