• Odbierz prezent
GLOBAL COSMED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022r. 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (2022-05-25 09:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:
1) Sprawozdanie finansowe Global Cosmed S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.,
2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.,
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. za rok 2021,
4) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Global Cosmed za rok 2021,
5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. rocznego sprawozdania finansowego,
6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

zostały opublikowane w dniu 19 kwietnia 2022 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki:
https://globalcosmed.eu/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za rok 2021 wraz z oceną biegłego rewidenta (załącznik nr 1 do uchwały nr 8).
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku w tym z wyników oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w 2021 roku.
5. Ocena Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. oraz grupy kapitałowej Global Cosmed, sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.
7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej.
8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
9. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ GC S.A. na dzień 22.06.2022r..pdf
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ GC S.A. 22.06.2022r..pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za rok 2021.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za 2021 rok.pdf
Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2021 rok.pdf
Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej 2022r..pdf
Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej 2022r..pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 2022r..pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 2022r..pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL COSMED S.A.Kosmetyki i chemia gospodarcza
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-600RADOM
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELKOPOLSKA3
(ulica)(numer)
+48 360 83 62-64+48 360 92 57
(telefon)(fax)
board.office@globalcosmed.euwww.globalcosmed.eu
(e-mail)(www)
796-006-93-71670990050
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-25Andreas Mielimonka Prezes Zarządu
2022-05-25Magdalena Mielimonka Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk