• Odbierz prezent
GKS: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (2021-03-29 15:12)
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, że Spółka otrzymała od Pana Marka Szczerbowskiego – Prezesa Zarządu Spółki – powiadomienie o transakcji nabycia 865.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F i serii G Spółki. Akcje serii F i serii G nie zostały wprowadzone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, stanowią 1,21% kapitału zakładowego i uprawniają do 1,21% głosów na walnym zgromadzeniu.

W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-29 15:12:08Marek SzczerbowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk