• Odbierz prezent
Gigantyczne spadki na walutach? Ogromna presja na dolarze; kurs euro wróci do gry? Zobacz najnowsze prognozy dla rynku walutowego [EURUSD, EURCHF, EURPLN, USDPLN, CHFPLN] - będzie się działo
fot. Zobacz najnowsze prognozy dla rynku walutowego [EURUSD, EURCHF, EURPLN, USDPLN, CHFPLN] - będzie się działo

W bieżącym kwartale istotny wpływ na notowania złotego będą wciąż wywierały nastroje rynkowe związane z toczącą się wojną w Ukrainie, które podobnie jak w lutym i marcu przyczynią się do podwyższonej zmienności kursów walut z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W najbliższych miesiącach Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała cykl podwyżek stóp procentowych, które zakładając zbliżającą się stabilizację wskaźnika inflacji, ograniczą negatywny wpływ ujemnych realnych stóp procentowych na kształtowanie się kursu walutowego. Jednak powyższy czynnik zwiększający atrakcyjność polskich aktywów dla zagranicznych inwestorów będzie neutralizowany przez podwyżki stóp procentowych w krajach rozwiniętych. Szczególnie istotne w tej kwestii będą działania amerykańskiego Fedu, który oprócz podwyżek stóp procentowych zamierza aktywnie redukować swój bilans.

 

Gigantyczne spadki na walutach? Ogromna presja na dolarze; kurs euro wróci do gry? Zobacz najnowsze prognozy dla rynku walutowego [EURUSD, EURCHF, EURPLN, USDPLN, CHFPLN] - będzie się działo - 3

 

Zobacz także: Stopy procentowe w Polsce, czym są i kto o nich decyduje? Kiedy stopy rosną, kiedy maleją?

 

Gigantyczne spadki na walutach? Ogromna presja na dolarze; kurs euro wróci do gry? Zobacz najnowsze prognozy dla rynku walutowego [EURUSD, EURCHF, EURPLN, USDPLN, CHFPLN] - będzie się działo - 2

 

Silny wzrost inflacji CPI, która przebiła w marcu psychologiczną barierę 10% r/r, przyczynił się do zwiększenia skali podwyżek stóp procentowych dokonywanych na tegorocznych posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Krzywa FRA wycenia wzrost stawki referencyjnej w okolice 6,5% w tym roku, a inflacja średniorocznie wyniesie blisko 10% ze szczytem ok. 12% co powoduje, że realne stopy procentowe w Polsce pozostaną głęboko ujemne. Dopiero wzrost przekonania co do spadku inflacji w kolejnych miesiącach (i tym samym odbicia realnych stóp procentowych) stanowiłby naszym zdaniem istotny impuls wzrostowy dla kursu złotego.

 

Gigantyczne spadki na walutach? Ogromna presja na dolarze; kurs euro wróci do gry? Zobacz najnowsze prognozy dla rynku walutowego [EURUSD, EURCHF, EURPLN, USDPLN, CHFPLN] - będzie się działo - 1

 

Takim pozytywnym sygnałem (rodzącym ryzyko w dół dla naszych prognoz EUR/PLN oraz USD/PLN) byłoby również osiągnięcie porozumienia w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy w I połowie 2022 r., które skutkowałoby uruchomieniem środków z unijnego Funduszu Odbudowy jeszcze przed końcem roku. Wymiana środków denominowanych w euro przez Ministerstwo Finansów bezpośrednio na rynku (a nie w banku centralnym) byłaby czynnikiem stabilizującym notowania polskiej waluty. Napięta sytuacja geopolityczna wywiera negatywną presję na aktywność gospodarczą w Polsce. Niemniej ryzyko recesji wydaje się niewielkie a ekonomiści PKO prognozują wzrost PKB o 3,3% w 2022 r.

Zobacz także: Produkt Krajowy Brutto (PKB) w IV kwartale wzrósł o 7,3% r/r. Czekamy na więcej!

 

Gigantyczne spadki na walutach? Ogromna presja na dolarze; kurs euro wróci do gry? Zobacz najnowsze prognozy dla rynku walutowego [EURUSD, EURCHF, EURPLN, USDPLN, CHFPLN] - będzie się działo - 6

 

Zakładamy kontynuację zacieśniania warunków monetarnych na świecie, w tym na kluczowych rynkach. Fed rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych w marcu podnosząc koszt pieniądza do przedziału 0,25%-0,50%, a najbliższy kwartał może przynieść wzrost o dalsze 100 pb. Do końca roku stopa Fed mogłaby (według notowań instrumentów pochodnych) zbliżyć się w okolice 2,75%. Jednocześnie amerykańskie władze monetarne planują rozpoczęcie aktywnej redukcji sumy bilansowej banku. Zacieśnianie polityki pieniężnej w USA powinno sprzyjać wycenie dolara, wywierając presję na waluty rynków wschodzących. Czynnikiem, który ogranicza nasze oczekiwania do umocnienia amerykańskiej waluty jest dosyć agresywna ścieżka widoczna w oczekiwaniach rynkowych, która pokrywa się z wypowiedziami członków Fed.

 

Gigantyczne spadki na walutach? Ogromna presja na dolarze; kurs euro wróci do gry? Zobacz najnowsze prognozy dla rynku walutowego [EURUSD, EURCHF, EURPLN, USDPLN, CHFPLN] - będzie się działo - 5

 

Uczestnicy rynku zakładają, że EBC może odejść od polityki ujemnych stóp procentowych w strefie euro, gdyż stopa depozytowa miałaby wzrosnąć w tym roku według wyceny z instrumentów pochodnych o ponad 50 pb (-0,50% obecnie). Taki ruch nie jest jeszcze konsensusem wśród Rady Prezesów, a przychylają się do niego tylko jej najbardziej jastrzębi członkowie. Podczas kwietniowego przeglądu polityki, EBC prawdopodobnie skupi się głównie na aspekcie ograniczania skupu aktywów netto. Jednak zmiana forward guidance sugerująca możliwość podwyżki już w 2022 r. byłaby czynnikiem wpływającym pozytywnie na notowania euro, a pośrednio również na waluty krajów CEE (w tym złotego).

Zobacz także: Zobacz, po ile dziś jeden funt (GBP), frank (CHF), jen (JPY), euro (EUR), dolar (USD), korona (CZK), forint (HUF)

 

Gigantyczne spadki na walutach? Ogromna presja na dolarze; kurs euro wróci do gry? Zobacz najnowsze prognozy dla rynku walutowego [EURUSD, EURCHF, EURPLN, USDPLN, CHFPLN] - będzie się działo - 4

 

W I kw. 2022 r. negatywnie na waluty rynków wschodzących oddziaływało nagłe pogorszenie nastrojów rynkowych, związane głównie z podwyżkami stóp w USA i wojną w Ukrainie. W kolejnych miesiącach trudne do przewidzenia zmiany na froncie wojennym również mogą skutkować skokowymi zmianami kursów.

 

 

Czynniki związane z wpływem inflacji na aktywność gospodarczą oraz ryzyko stagflacji będą ograniczały optymizm wobec aktywów ryzykownych, zwłaszcza przy trudnym do oszacowania wpływie uniezależniania się od rosyjskich surowców energetycznych. Oznaki spowolnienia gospodarczego widoczne są już w Chinach, co tworzy poważne ryzyko dla gospodarek wyeksponowanych na wymianę handlową z Państwem Środka. Polityka zero-COVID prowadzona w Chinach może również przekładać się na kontynuację problemów z zaburzonymi globalnymi łańcuchami dostaw.

Zobacz także: Kurs euro padnie w dół jak kamień? Ogromna siła dolara - a to dopiero początek!

 

Zobacz raport

 

 


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk