• Odbierz prezent
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie liderem w Europie!- Wideokomentarz GPW
  • Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zanotowała najwyższy wzrost obrotów w I kwartale 2021 r.
  • Obroty na GPW w I kwartale br. były wyższe o 47 proc. niż rok wcześniej
  • Ożywienie nastąpiło również na europejskim, w tym polskim, rynku ofert pierwotnych w I kwartale 2021 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie zwalnia tempa. O ile większość giełd europejskich w zestawieniu danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) zanotowało spadki lub jedynie symboliczne wzrosty w I kwartale 2021 r., to nasz parkiet nadal błyszczał wyjątkowo mocno na tle całej Europy.

Prezes Zarządu GPW Marek Dietl powiedział w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych, że w pierwszym kwartale wyróżniły się dwa kraje: Luksemburg i Polska. - W Tych krajach wzrosła liczba miejsc pracy, a rynki finansowe są również wyjątkowo silne. Obroty na giełdzie w Luksemburgu wzrosły o prawie 20 proc., a na giełdzie w Warszawie o prawie 50 proc. – dodał Marek Dietl.

W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW przekroczyła 93 mld zł (21 mld EUR). Jest to o 47 proc. więcej wobec pierwszego kwartału ubiegłego roku, obejmującego marzec – czyli pierwszy miesiąc pandemii i wywołanej nią gwałtownej zmienności na rynku. To najlepszy wynik spośród wszystkich rynków ujętych w zestawieniu FESE.
Na większości rynków obroty w pierwszych miesiącach tego roku były niższe niż w 2020 r.

W I kwartale 2021 r. obserwowaliśmy również ożywienie na europejskich giełdach pod względem liczby debiutów. - Ostatni kwartał był znakomity pod względem debiutów w całej Europie – było ich aż 86. Na tym tle warszawska giełda wypada okazale z 9 debiutami. Był to najlepszy kwartał od wielu lat – skomentował Marek Dietl.

Wartość trzech IPO na Głównym Rynku GPW wyniosła 1 750 mln zł. Sześć ofert pierwotnych na rynku NewConnect osiągnęło wartość 26,5 mln zł. W całej Europie w I kwartale 2021 r. wartość pierwotnych ofert publicznych 86 nowych spółek wyniosła 22,6 mld EUR i była wyższa niż w całym 2020 r.

Wideokomentarze GPW zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube.

***

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

Obecnie średni obrót sesyjny na GPW wynosi ok. 1,2 mld zł. Na Głównym Rynku notowane są akcje 434 firm (383 krajowych i 51 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 376 spółek (372 krajowych i 4 zagranicznych). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.


GPW w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk