• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2020 rok (2021-03-29 17:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przekazania przez Ghelamco Invest sp. z o.o. raportów półrocznych oraz raportów rocznych w roku 2021, zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że:

1) raport roczny Emitenta wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2021 r. (środa), a nie jak wcześniej podano w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek); oraz

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Granbero Holdings Limited, do której należy Emitent, za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., zostanie opublikowane w dniu 31 marca 2021 r. (środa), a nie jak wcześniej podano w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek).

Terminy publikacji pozostałych raportów pozostają bez zmian.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) oraz §80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk