• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: raport finansowy (2021-03-31 22:39)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Ghelamco Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Aktywa ogółem1 259 260 1 044 528 272 874 245 281
Kapitał własny58 510 46 991 12 679 11 035
Koszty operacyjne-1 787 -2 330 -402 -542
Przychody finansowe84 736 88 077 19 064 20 493
Koszty finansowe-72 995-65 949 -16 423 -15 344
Zysk netto11 51913 3632 5923 109

Kursy zastosowane do przeliczenia powyższych danych finansowych:

2020 2019
Pozycje bilansowe 4,6148 4,2585
Pozycje wynikowe 4,4448 4,298
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 1.xhtml
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 1 signature.XAdES
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 2.xhtml
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 2 signature.XAdES
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 3.xhtml
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 3 signature1.xades
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 3 signature2.xades
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 4.xhtml
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 5.xhtml
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 6.xhtml
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 7.xhtml
Raport roczny R 2020 Załącznik nr 7 signature.XAdES

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jeroen van der ToolenPrezes ZarząduJeroen van der Toolen
2021-03-31Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel
2021-03-31Joanna Krawczyk-NasiłowskaCzłonek ZarząduJoanna Krawczyk-Nasiłowska
2021-03-31Arnold NeuvilleCzłonek ZarząduArnold Neuville
2021-03-31Damian WoźniakCzłonek ZarząduDamian Woźniak
2021-03-31Jarosław ZagórskiCzłonek ZarząduJarosław Zagórski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk