• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej na temat rozpoczęcia negocjacji w sprawie zbycia udziałów w spółce Dahlia W24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej użytkownikiem wieczystym nierucho
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej na temat rozpoczęcia negocjacji w sprawie zbycia udziałów w spółce Dahlia W24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 03 grudnia 2020 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 03 grudnia 2020 r. listu intencyjnego oraz rozpoczęciu negocjacji z ZFP INVESTMENTS, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. A.S. z siedzibą w Pradze, działającej w imieniu własnym, ale na rzecz ZFP REALITNÍ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, ZFP INVESTMENTS, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. A.S., dotyczących sprzedaży udziałów w spółce Dahlia W24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Ghelamco GP 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia spółka komandytowo – akcyjna), będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24 oraz właścicielem posadowionego na niej budynku biurowego, a także spółką zależną od Granbero Holdings Limited, która udzieliła gwarancji tytułem zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Emitenta.”


Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Jeroen van der ToolenPrezes ZarząduJeroen van der Toolen
2021-04-23Joanna Krawczyk-NasiłowskaCzłonek ZarząduJoanna Krawczyk-Nasiłowska
2021-04-23Damian WoźniakCzłonek ZarząduDamian Woźniak
2021-04-23Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel
2021-04-23Jarosław ZagórskiCzłonek ZarząduJarosław Zagórski
2021-04-23Arnold NeuvilleCzłonek ZarząduArnold Neuville

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk